Diskusia | Európska solidarita (nielen) v časoch pandémie

Pandémia COVID-19 nie je prvou príležitosťou, ktorá testuje solidaritu EÚ. Podobné testy predstavovala kríza v eurozóne aj migračná kríza, ktoré ukázali limity európskej solidarity. Po počiatočnej fáze šírenia koronavírusu v EÚ, kedy členské štáty riešili výlučne svoje vlastné potreby, začali postupne v EÚ pribúdať prejavy solidarity a pomoci: poskytovanie zdravotníckeho personálu alebo poskytovanie voľných kapacít v nemocniciach. Slovensko sa zapojilo konkrétnou pomocou Taliansku.

Akým spôsobom vieme v EÚ tento solidárny trend podchytiť? Ako ho vieme prípadne rozšíriť?

Diskusia sa zameria na bezprostredné spôsoby európskej spolupráce v boji proti pandémii, či už v oblasti zdravotníctva, civilnej bezpečnosti alebo sociálnej pomoci.

V ktorých oblastiach krajiny EÚ spolupracujú? Kde je potrebná lepšia spolupráca? Aké sú záujmy a možnosti Slovenska?

Diskusia prebiehala v slovenskom a českom jazyku so simultánnym tlmočením do anglického jazyka prostredníctvom programu Zoom.

 

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

  • Monika Beňová, Európsky parlament (Smer-SD / S&D)
  • Udo Bullmann, Európsky parlament (SPD / S&D)
  • Ingrid Brocková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Josef Středula, Európska odborová konfederácia

 

ÚVODNÉ SLOVO:

  • Anne Seyfferth, Friedrich-Ebert-Stiftung

 

MODERÁTORKA:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s EURACTIV Slovensko.