Ako nadchnúť mladých pre európsku politiku?

Dobré programy a motivovaní učitelia dokážu študentom otvoriť obzory aj smerom k vnímaniu komplexných politických problémov.

Európsky parlament vytvoril viacero programov, ktorých cieľom je motivovať stredné školy a ich študentov zaujímať sa o európsku politiku a prácu Európskeho parlamentu. Sú spravidla na dobrovoľnej báze a záujme jednotlivých škôl a učiteľov pracovať s deťmi na projektoch nad rámec učebných osnov. Niektoré umožňujú študentom navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu a absolvovať simulované zasadanie, iné sú určené na podpoporu individuálnych dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí do 30 rokov.

Medzi takéto programy patrí:

Video vzniklo na podujatí organizovanom Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

 

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte