Diskusia | Európska prokuratúra: Pripravená plniť očakávania?

So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a náročných vyjednávaní. Po menovaní hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruța Kövesi sa pozornosť obrátila na výber európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov a na zabezpečenie zdrojov potrebných na to, aby nový úrad zvládol nápor očakávaných prípadov zneužívania európskych finančných prostriedkov a cezhraničných podvodov s DPH.

Diskusia sa zameria na otázky:

  • Aký je stav príprav na začatie činnosti Európskej prokuratúry? Kedy by mohla začať fungovať?
  • Bude mať vytvorené dostatočné zázemie na to, aby dosahovala výsledky?
  • Ako je na prácu Európskej prokuratúry a európskych delegovaných prokurátorov pripravený slovenský právny systém, polícia, prokuratúra a súdy?
  • Koľko európskych delegovaných prokurátorov bude na Slovensku pôsobiť?

 

PANELISTI

  • Lucia Ďuriš Nicholsonováposlankyňa Európskeho parlamentu (SaS/ECR)
  • Juraj Novockýeurópsky prokurátor, člen kolégia prokurátorov za Slovensko (EPPO)
  • Michal Kotlárikgenerálny riaditeľ, Sekcia medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Zuzana Petková, riaditeľka, Nadácia zastavme korupciu

Diskusiu moderuje Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko