Diskusia | Pohľad V4 na Plán obnovy pre Európu

Plán obnovy pre Európu ponúka bezprecedentnú možnosť investovať do oživenia, udržateľnosti, odolnosti a inovačného potenciálu ekonomík členských krajín EÚ. Investičné priority a reformy budú načrtnuté v národných plánoch obnovy a odolnosti, ktoré členské krajiny posielajú Európskej komisii.

Príprava plánov by mala podliehať spoločne odsúhlaseným princípom na európskej pôde, ktoré súvisia či už s prioritnými oblasťami ako prechod na zelenú ekonomiku či digitalizácia, alebo s charakteristikami samotného procesu.

Hlavné témy diskusie:

  • V akom stave je proces príprav národných plánov?
  • Bola do procesu prípravy zahrnutá aj odborná a širšia verejnosť?
  • Čo sú kľúčové investičné priority krajín Vyšehradskej štvorky? Odzrkadľujú v nejakej miere aj širšiu, regionálnu perspektívu?

Úvodné slovo:

  • H.E. Krzysztof Strzalka, veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku

Panelisti:

  • Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR, predseda MESA10
  • Monika Kusina-Pycińska, Ministerstvo fondov a regionálnej politiky, Poľsko
  • Marietta Szabó, Kancelária predsedu vlády, Maďarsko
  • Silvana Jirotková, Ministerstvo priemyslu a obchodu, Česká republika
  • Zdeněk Čech, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Diskusiu moderuje Radovan Geist, vydavateľ EURACTIV Slovensko