Diskusia | Quo Vadis Europa?

Panelová diskusia ,,Quo Vadis Europa?” ako súčasť Konferencie o budúcnosti Európy.

Cieľom diskusie je prezentovať pohľad z Bruselu na budúcnosť EÚ, jednak pokiaľ ide vnútorné témy/reformy a tiež smerom k vonkajšiemu rozmeru a zahraničnej politike EÚ a hľadať pritom odpovede na otázky: Akú chceme mať Úniu v nadchádzajúcom období? Ako vnímame Konferenciu z Bruselu? Aký by mala mať prínos? Na aké témy by sa mala zamerať? Ako docieliť účinné vykonávanie reforiem a zlepšiť fungovanie EÚ? Ako sa priblížiť k občanom aj v kontexte rozhodovania o našej spoločnej európskej budúcnosti? Ako posilniť postavenie EÚ ako globálneho hráča? Prečo by mala Európa prevziať väčšiu globálnu zodpovednosť? Potrebuje Európska únia predefinovať svoje poslanie v globálnych záležitostiach? Je inštitucionálna architektúra EÚ (vy)budovaná adekvátne na riešenie naliehavých regionálnych a globálnych zahraničnopolitických, či bezpečnostných výziev?

Panelisti:

  • Petra Vargová, stála predstaviteľka SR pri EÚ (príhovor cez videovizitku)
  • Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad
  • Miroslav Lajčák, osobitný predstaviteľ EU pre dialóg Belehrad – Priština
  • Peter Javorčík, generálny riaditeľ v Rade EÚ

Moderátor:

  • Martin Hílek, spravodajca RTVS