Diskusia | Slovensko a európske hodnoty: Formálny alebo skutočný vzťah?

Podľa zakladajúcich zmlúv stojí Únia na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv, vrátane práv menšín, pluralizmu, nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarite a rovnosť medzi ženami a mužmi.

  • Do akej miery sú občania Slovenska a jeho politici stotožnení s týmito hodnotami?
  • Ako sa prejavujú v politickej praxi a komunikácii od nášho vstupu do EÚ? Čo hovoria dostupné výskumy a čo žitá realita?
  • Ako sa scitlivuje spoločnosť na hodnoty?
  • Čo tento proces urýchľuje a čo ho brzdí?

 

PANELISTI:

  • Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
  • Michal Vašečka, sociológ, Bratislava Policy Institute
  • Oľga Gyárfášová, sociologička, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Katarína Klingová, výskumná pracovníčka, GLOBSEC

 

MODERÁTORKA:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

Diskusiu organizuje EuroPolicy, o.z. v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung a EURACTIV Slovensko.