Diskusia | Víťazi a porazení pandémie – pohľad na krajiny V4

Pandémia koronavírusu naplno odhalila všetky slabiny krajín strednej Európy a postavila ich pod dosiaľ nepoznaný ekonomický spoločenský a sociálny tlak. Verejné politiky vo veľkej miere prešli do krízového režimu. Aké poučenia z prináša kríza Slovensku, Maďarsku, Poľsku a Českej republike?

Ktoré sektory a skupiny postihne najviac a môže pre niektoré znamenať príležitosť – za akých podmienok a za akú cenu? Urýchli sa digitalizácia spoločností? Posilní sa podpora najzraniteľnejších a ľudí v prvej línii?

Sledujete online diskusiu s:

  • Danuše Nerudová, rektorka Mendelovej univerzity v Brne, Česká republika
  • Ágota Scharle, výskumníčka Budapest Institute, Maďarsko
  • Miriama Letovanec Svetkovská, bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR
  • Paweł Śliwowski, Poľský ekonomický inštitút, Varšava

Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Moderovanie: Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka EURACTIV Slovensko