Diskusia | Zelená mestská mobilita

Portál EURACTIV Slovensko, občianske združenie EuroPolicy a Žilinská univerzita v Žiline zorganizovali diskusiu pre študentov s názvom Zelená mestská mobilita, ktorá sa uskutočnila 26. apríla 2022 v čase od 10:00 do 11:30 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Od roku 1990 narástli emisie skleníkových plynov spôsobené dopravou o 33 percent. Dnes je sektor zodpovedný za takmer tretinu celkových emisií v Európe, pričom viac ako polovicu z nich produkujú osobné autá a dodávky. Zahusťovanie premávky v mestách spôsobuje aj iné environmentálne a ekonomické problémy: hlukový smog a znečistenie vzduchu, dopravné zápchy, rastúce náklady na rozširovanie a údržbu infraštruktúry…

Prechod na udržateľnú mobilitu v mestách prispeje k zníženiu negatívnych environmentálnych vplyvov dopravy. Prispeje však aj k skvalitneniu mestského prostredia, vyššej kvalite života obyvateľov a návštevníkov miest. Takáto transformácia je však komplexným problémom, ktorý si vyžaduje kombináciu technologických a organizačných inovácií, nového prístupu k mestskému plánovaniu a motivácii obyvateľov a firiem, aby pri zabezpečovaní mobility volili udržateľné, zelené riešenia.

Diskusia sa venovala viacerým témam súvisiacim s udržateľnou mestskou mobilitou:

  • Aké typy inovácií môžu podporiť rozvoj zelených foriem dopravy v mestách?
  • Ako podporiť využívanie technologických inovácií pre zelenú dopravu (elektromobilita / alternatívne pohony)?
  • Ako motivovať ku zmenám spôsobu využívania dopravy, napríklad prechod k verejnej doprave, car-sharingové schémy a pod.?
  • Ako môže mestské plánovanie prispieť k udržateľnej mobilite?

V diskusii vystúpili Martin Jerguš, zástupca hlavného architekta mesta Košice a Radoslav Mizera, spoluzakladateľ a viceprezident, SOLVED.

Moderátorom diskusie bol Radovan Geist, vydavateľ, portál EURACTIV Slovensko