Heger: Najbližšie týždne ukážu, ako bude treba prispôsobiť únijné zmluvy

Dnešné okolnosti zmenia závery Konferencie o budúcnosti Európy. Už teraz vidieť zmenu rétoriky, z európskeho odstrašovania sa stala európska obrana, hovorí v rozhovore premiér Slovenskej republiky EDUARD HEGER.

V rozhovore odpovedá na otázky:

  • Povedie konferencia k zmenám základných zmlúv EÚ?
  • Aký vplyv bude mať vojna na Ukrajine?
  • Je Slovensko za zmenu hlasovania v Rade EÚ?
  • Mali by sa zmeniť kritériá vstupu do Únie?

Bežní ľudia vedia o bezpečnosti a migrácii diskutovať aj pokojne. Chcú to politici počuť?

Kým Slovensko zamestnávali diskusie o obrannej dohode s USA, v Maastrichte sa dokázalo dvesto náhodných Európanov dohodnúť na 40 odporúčaniach o zahraničnej politike a migrácii. Bez urážok, bez nadávok a s relevantnými závermi.