Ideaton | Opätovné využitie odpadu v samosprávach

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online ideaton venovaný téme obehovej ekonomiky. Ideaton bol určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Podujatie sa uskutočnilo 11. apríla.

Prvá časť ideatonu zahŕňala úvod do témy formou odborných prednášok. Úvod do témy sprostredkovali Daniela Laluhová z REPAIRABLY a Martin Veselý z CIVITTA Slovakia.

V druhej časti ideatonu prezentovali študenti a študentky svoje návrhy, ktorými chceli pripiseť k lepšiemu opätovnému využitiu odpadu v samosprávach.

 

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte