Konferencia | EÚ v roku 2021: Slovensko a budúcnosť integrácie

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy

Cieľom konferencie je prehĺbenie odbornej a verejnej debaty o aktuálnych otázkach spojených s fungovaním a budúcnosťou EÚ a pripraviť tak SR na štartujúcu Konferenciu o budúcnosti Európy.

Hlavnými témami konferencie sú:

 • Panel I: Schengen – skúšaný pilier Európy
 • Panel II: Plán obnovy a spoločný dlh. Príležitosť na ďalšiu integráciu?
 • Panel III: Ako Slovensko diskutuje o Európskej únii

 

PROGRAM

9:00 – 9:10 | Otvorenie konferencie

 • Tomáš Strážay, riaditeľ, SFPA

 

9:10 – 10:15 | Panel I. Schengen – skúšaný pilier Európy

 • Katarína Bruncková, štátna tajomníčka MDV SR
 • Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR
 • Vendelín Leitner, štátny tajomník MV SR
 • Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR

Moderuje: Juraj Hajko, SFPA

 

10:25 – 11:30 | Panel II. Plán obnovy a spoločný dlh. Príležitosť na ďalšiu integráciu?

 • Tomáš Kozák, generálny riaditeľ, Sekcia európsky záležitostí, MZVaEZ SR
 • Lívia Vašáková, generálna riaditeľka, Sekcia Plánu obnovy, MF SR
 • Jozef Bátora, vysokoškolský profesor, FiF UK
 • Martin Vlachynský, ekonóm a analytik, INESS

Moderuje: Veronika Oravcová, SFPA

 

11:40 – 12:45 | Panel III. Ako Slovensko diskutuje o Európskej únii?

 • Petra Vargová, veľvyslankyňa, Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel
 • Peter Kmec, podpredseda Európskeho výboru NR SR
 • Ľubica Karvašová, poradkyňa vlády pre európske záležitosti, Úrad vlády SR
 • Patrik Kováč, analytik, SFPA

Moderuje: Juraj Hajko, SFPA

 

12:45 – 13:00 | Záverečné zhrnutie

 • Tomáš Strážay, riaditeľ SFPA
 • Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR