Naživo: Občiansky dialóg o európskej integrácii

V roku 2017 si EÚ pripomína 60. výročie od chvíle, kedy predstavitelia šiestich európskych krajín potvrdili svojím podpisom spoločnú vôľu vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

Pri tejto príležitosti Ekonomická univerzita v Bratislave a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike pripravili skonferenciu 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy, ktorej zmyslom je poukázať na význam hodnoty mierového udržateľného rozvoja v zjednotenej Európe a akcentovať najúspešnejšie politiky Európskej únie v prospech obyvateľov Európy.

Na podujatí budú diskutovať:

  • Maroš ŠEFČOVIČ, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu
  • Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Moderátor podujatia:

  • Radovan GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

Konferencia bude pokračovať v 4 paralelených sekciách. Program konferencie nájdete na tejto linke.