OBČIANSKA EURÓPA | Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy

Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali online konferenciu s názvom Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy.

Konferencia sa uskutočnila vo štvrtok, 27. januára 2022 so začiatkom o 9:30. Celý program a záznamy všetkých panelových diskusií nájdete nižšie.

 

PROGRAM

9:30 – 9:40 | Uvítanie a úvodný prejav

IVAN KORČOK
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

9:45 – 10:00 | Keynote prejav

DUBRAVKA ŠUICA
podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu

 

10:15 – 11:45 | Občania a EÚ: Konferencia o budúcnosti Európy a európska demokracia

Panelová diskusia zhodnotí doterajší priebeh, formát, výstupy a viditeľnosť Konferencie o budúcnosti Európy v očiach verejnosti na národnej i európskej úrovni. Účastníci diskusie budú hľadať odpovede na to, či nastavenie Konferencie o budúcnosti Európy je efektívnym nástrojom zvyšovania participácie občanov v celoeurópskych diskusiách o reforme fungovania Európskej únie a o potrebe zvyšovania jej demokratickej legitimity. Zhodnotia aj odporúčania Európskej panelovej diskusie občanov o európskej demokracii a o hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti. Cieľom diskusie bude identifikovať hlavné odporúčania pre ďalšie vystupovanie zástupcov Slovenskej republiky v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

MARTIN KLUS [videopríhovor]
štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

PETER KMEC
podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti (Hlas – sociálna demokracia)

TOMÁŠ KOZÁK
generálny riaditeľ, Sekcia európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

OĽGA GYÁRFÁŠOVÁ
sociologička, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

ZUZANA HOZLÁROVÁ
slovenská občianska delegátka Konferencie o budúcnosti Európy

Moderovala BARBARA ZMUŠKOVÁ, editorka portálu EURACTIV Slovensko.

 

12:30 – 13:45 | Politika a EÚ: Parlamenty v diskusii o budúcnosti Európy 

Národné parlamenty majú svoj hlas aj v rozhodovacích procesoch Európskej únie, ako aj v samotnej Konferencii o budúcnosti Európy. V panelovej diskusii sa zástupcovia politických strán na Slovensku zamerajú na výzvy v súvislosti s angažovaním a participáciou občanov vo veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. Rozumie občan deľbe kompetencií medzi inštitúciami EÚ, národnými vládami a miestnou a regionálnou samosprávou, keď žiada riešenia svojich problémov? Ako vnímajú politici v SR hlavné výzvy v budúcnosti Európy a Európskej únie?

VLADIMÍRA MARCINKOVÁ
predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti SR (SaS)

MARIÁN KÉRY
predseda Zahraničného výboru NR SR (Smer-SD)

ĽUDOVÍT GOGA
člen Výboru NR SR pre európske záležitosti (Sme rodina)

MIRIAM LEXMANN
poslankyňa Európskeho parlamentu (KDH / EPP)

Moderoval RADOVAN GEIST, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko.

 

14:00 – 14:15 | Keynote prejav: Slovensko v zelenej Európe

MICHAL KIČA
štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR

 

14:15 – 15:50 | Zelená transformácia Európy ako nástroj zbližovania životnej úrovne obyvateľov EÚ 

Téma zmeny klímy, ochrany životného prostredia a biodiverzity silne rezonuje vo verejnom diskurze naprieč členskými štátmi Európskej únie a výnimkou nie je ani Konferencia o budúcnosti Európy. Problémy súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy boli identifikované ako jedna z najväčších aktuálnych výziev a priorít EÚ aj respondentmi počas Roadshow o budúcnosti Európy na Slovensku, ktorú organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Účastníci diskusie budú hľadať odpovede na otázky, či má EÚ dostatočne silné nástroje na zabezpečenie dostatočne ambicióznej klimatickej agendy a naplnenie očakávaní svojich občanov a či dokážeme zaistiť financovanie zelenej transformácie spôsobom, aby nebola ohrozená naša globálna konkurencieschopnosť. Zhodnotia aj odporúčania Európskej panelovej diskusie občanov o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví.

MARTIN HOJSÍK
poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe) [online]

MICHAL KIČA
štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR

MARCEL GIBÓDA
viceprimátor mesta Košice

ZUZANA JAROŠOVÁ
analytička, Karpatský rozvojový inštitút, Košice

Moderoval RADOVAN GEIST, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko.