Politika a EÚ: Parlamenty v diskusii o budúcnosti Európy

Národné parlamenty majú svoj hlas aj v rozhodovacích procesoch Európskej únie, ako aj v samotnej Konferencii o budúcnosti Európy. V panelovej diskusii sa zástupcovia politických strán na Slovensku zamerali na výzvy v súvislosti s angažovaním a participáciou občanov vo veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. Rozumie občan deľbe kompetencií medzi inštitúciami EÚ, národnými vládami a miestnou a regionálnou samosprávou, keď žiada riešenia svojich problémov? Ako vnímajú politici v SR hlavné výzvy v budúcnosti Európy a Európskej únie?

VLADIMÍRA MARCINKOVÁ
predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti SR (SaS)

ĽUDOVÍT GOGA
člen Výboru NR SR pre európske záležitosti (Sme rodina)

MIRIAM LEXMANN
poslankyňa Európskeho parlamentu (KDH / EPP)

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko.