Diskusia: Vyslaní pracovníci v EÚ (VIDEO)

Ako zasiahne Európsky parlament do smernice o vysielaní pracovníkov?

Smernica o vysielaní pracovníkov svojho času rozdelila krajiny EÚ na takmer nezmieriteľné tábory. Západné krajiny, napríklad Francúzsko, ju chápe ako boj proti sociálnemu dumpingu a snahu o ochranu pracovníkov. Novšie členské štáty, vrátane Slovenska, pôvodne hovorili o hrozbe pre voľné poskytovanie služieb v EÚ a neférový útok na konkurenčnú výhodu nízkej ceny práce.

Dnes sme v EÚ bližšie ku kompromisnému riešeniu, hoci niektoré sporné body v smernici sú stále nedoriešené.

Zmena smernice je zároveň súčasťou širšej snahy Európskeho parlamentu a Európskej komisie zadefinovať európsky pilier sociálnych práv. Ráta sa s modernizáciou pravidiel pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, sociálna ochrana pre atypické samostatne zárobkovo činné osoby a avizuje tiež návrh na vytvorenie Európskeho orgánu pre prácu.

Diskusné podujatie realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Aktuálne informácie

Obsahový partner