Viac peňazí a právomocí. Prečo sú eurovoľby dôležité pre slovenské regióny?

Mladých volených politikov sme sa pýtali, prečo by sa obyvatelia z ich regiónov mali zúčastniť májových volieb do Európskeho parlamentu. Zaujímali sme sa tiež to, čo by Únia podľa nich v budúcnosti mala robiť pre ich kraj alebo mesto.

Na minulotýždňový 8. ročník európskeho samitu miest a regiónov Európsky výbor regiónov (CoR) do Bukurešti pozval aj 100 mladých miestnych a regionálnych politikov z celej EÚ. Volení zástupcovia počas dvoch dní diskutovali o tom, ako by mal vyzerať vzťah európskych regiónov a EÚ. Vymienali si tiež názory na to, ako zvýšiť angažovanosť mladých zástupcov v európskej politike. Summitu sa zúčastnilo aj niekoľko volených zastupiteľov zo Slovenska.