Zuzana Hozlárová: O Únii by sa malo učiť už na základnej škole (VIDEO)

Hozlárová zastupuje slovenských občanov na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy. V rozhovore hovorí, že bola na začiatku skeptická a aj neskôr ju sklamal nezáujem politikov.

Rozhovor je dostupný aj v textovej forme, aj ako podcast.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte