Každý lekár je pre nás verejný činiteľ

Hovoríte, že do konca 90. rokov boli v Európe považované úplatky verejne činným osobám legitímny výdavok obchodných spoločností, je to pravda?

Áno, pretože neexistovala regulácia, že úplatky pre verejných činiteľov sú zakázané.

To znamená, že ešte desať rokov dozadu to nikomu nevadilo?

USA boli jedinou krajinou, ktorá zakázala úplatky už v roku 1977. Trvalo až do konca 90. rokov, resp. do prelomu desaťročí, kedy v Európe národné zákony, OECD a Európske spoločenstvo jasne povedali, že je to nelegálne. Pokiaľ ide o Siemens, našim hlavným problémom práve bolo, že sme neboli schopní zmeniť svoju kultúru. Keď v roku 2006 došlo k raziám, úrady kontrolovali všetky výdavky od roku 2001 do jari 2007. Výsledok bol, že objavili približne 4000 pochybných platieb v celkovej hodnote dve miliardy eur. Predtým, v 80. a 90. rokoch to nebolo zakázané. Z etickej stránky to nebolo správne, ale z právnej áno. Nebolo to zakázané.

Čo je náplňou práce interného antikorupčného kontrolóra (chief compliance officer)? Prečo niekoho takého veľké korporácie potrebujú?

Každá spoločnosť má svoj systém vnútornej kontroly (system of compliance). Päť rokov po obrovskom škandále v Siemense sa už nikde nevyskytlo niečo podobné. Samozrejme, existujú jednotlivé prípady, kedy išlo o nelegálne platby v hodnote pár miliónov, ale nie o dve miliardy. Situácia sa zmenila. Toto bol aj dôvod prečo Siemens zaviedol systém, kvôli ktorému najal asi 600 ľudí. Tí dohliadajú na dodržiavanie pravidiel, aby tak ochránili spoločnosť a aj zamestnancov. Máme tri ciele. Po prvé, byť v strehu, a teda chrániť zamestnancov a našu spoločnosť. Za druhé, byť akýmsi facilitátorom toho, aby sme robili vždy a všade čistý biznis. Čoraz častejšie je to aj konkurenčná výhoda, pretože verejné tendre sa nezameriavajú iba na cenu, ale aj na technológiu, cenu a udržateľnosť. To znamená žiadna detská práca, ale zelená produkcia a čistý biznis vytvárajú konkurenčnú výhodu. My sme špecialisti na prevenciu a trénujeme lokálne tímy. Za tretie je našou úlohou dohliadať na vzťahy so zdravotníckymi profesionálmi. Každá krajina je iná. V niektorých krajinách majú „sunshine acts“⃰, takže informácia o každom z ich musí byť verejná. V iných krajinách zákon jasne hovorí, že je zakázané pozvať niekam zdravotníckych profesionálov. Hoc aj na kávu, musia si ju zo zákona zaplatiť sami. V iných krajinách môžete ešte stále robiť čokoľvek. Pre globálnu spoločnosť a pre vytváranie obrazu, že sme číslo jedna, si musíme stanoviť globálne štandardy.

Dnes sa hovorilo o dobrovoľnom Kódexe správania COCIR (COCIR – Európsky koordinačný výbor rádiologického, elektromedicínskeho a zdravotníckeho IT priemyslu), ktorým sa riadi váš sektor. Sila každého pravidla je ale len taká, aká silná je moc, ktorá ho vynucuje, čo v tomto prípade trochu chýba. Ako to teda funguje?

Keď sa prijatý Kódex správania v roku 2009 zameral štyri zásady, jasne hovoril, že tento Kódex nie je nadradený predpisom spoločností. Takže existuje niekoľko príkladov, napríklad aj u nás, kedy sú naše vnútorné pravidlá prísnejšie ako Kódex správania COCIR. Tento kódex obchodnej asociácie taktiež nemôže ignorovať miestne zákony. Vždy to teda bude len rozšírenie, dodatok. Ak neexistuje regulácia zákonom, tak sa týmto Kódexom budú riadiť všetky spoločnosti, ktoré ho podpísali. Ak spoločnosti ako General Electric alebo Philips majú v niektorých oblastiach silné pravidlá, nebudú kódex bude používať ako výhovorku, aby ich podliezali. GE je podobne ako Siemens priemyselný konglomerát. Zdravotníctvo je iba veľkou časťou z toho celého. Ide o to žiť vedľa seba a je to vždy tá najprísnejšia z vonkajších alebo vnútorných regulácií, ktoré sa aplikujú na každého obchodného zástupcu a jeho vzťahy s klientmi.

A čo distribútori, resp. dealeri vašich produktov? Ako zabezpečujete, že sa aj oni riadia pravidlami etiky v biznise?

Je povinnosťou každého člena COCIR, aby jeho Kódex správania a z neho vyplývajúce povinnosti preniesol aj na všetky tretie strany, resp. partnerov. Napríklad Siemens Slovensko, resp. Siemens Rakúsko musí svojich partnerov vyškoliť pokiaľ ide o obsah Kódexu. Je to tiež súčasťou nových zmlúv. Pokiaľ ide o Siemens, máme v našich distribútorských zmluvách veľmi silné antikorupčné klauzuly.

Snaží sa COCIR aktívne rozširovať pôsobnosť Kódexu?

Samozrejme. Bruselský tím je v tomto veľmi aktívny. COCIR dostal na projekt rozširovania Kódexu 960 tisíc dolárov z Siemens Integrity Initiative. Bol tiež založený výbor, ktorý sa skladá z právnikov členských subjektov a prijíma žiadosti z nových krajín, ktoré by sa radi ku Kódexu pripojili.

Ako jednu z pohnútok pre svoje aktivity uvádzate fakt, že mnoho z  tovarov a služieb Siemens Healthcare je platených z verejných zdrojov. Angažovali by ste sa v tejto oblasti tak intenzívne aj keby to tak nebolo?

Faktom je, že po tom škandále sme začali byť v procesoch veľmi striktní. Každý zamestnanec je už zvyknutý na to, čo sa môže a čo sa nemôže a boli sme schopní niektoré procesy zjednodušiť. Preto napríklad sú v priemysle alebo energetike niektoré procesy iné ako tie, ktoré sme zaviedli v roku 2007. V mojej oblasti takéto zjednodušovanie nebolo možné, pretože aj súkromný lekár, ktorý je platený z verejných prostriedkov- čiže zdravotným systémom – je podľa regulačného nastavenia verejným činiteľom. Preto sa musíme riadiť inými pravidlami. Preto zjednodušenia, ktoré používa Siemens, neboli použiteľné pre oblasť Healthcare. Svet sa snaží znížiť verejné výdavky, to je fakt.

Ako zo svojho pohľadu hodnotíte politiku EÚ v oblasti transparentnosti?

Slovenskú situáciu nepoznám. V Európe sú rozdiely medzi jednotlivými krajinami veľmi veľké. V Rakúsku je zdravotníctvo tvrdo regulované a štátni úradníci majú striktné pravidlá čo môžu a čo nemôžu robiť, nezávisle na sektore. Vo Francúzsku je zdravotníctvo tiež veľmi silne regulované a tiež prijali „sunshine act“. V iných krajinách sú nejaké zákony, avšak skôr pre liečivá, nie pre medicínske nástroje. Harmonizácia v rámci EÚ sa ešte len začala. Francúzi sú prví. Predpokladáme však, že vo veľmi krátkom čase EÚ alebo jednotlivé štáty budú snažiť ovplyvniť verejné štandardy v zdravotníctve.


⃰Podľa amerického zákona „Federal Physician Payment Sunshine Act”, na základe ktorého musia lekári, ktorí v pribehu roku dostanú od výrobcov liečiv alebo medicínskej techniky viac ako 100 dolárov tento príjem zverejniť na internete.