Korupcia je rakovina spoločnosti

Zakladateľ ESETu Miroslav Trnka

Miroslav Trnka je zakladateľom ESETu, jednej z najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v regióne. Do konca minulého roka stál na jej čele, v decembri však oznámil odchod a plány venovať sa charite. Jedným z jeho cieľov v tomto ohľade má byť boj proti korupcii.

  • Nedávno ste pri vystúpení v televízii hovorili o tom, že sa plánujete venovať charite. Nie však charite v tradičnom slova zmysle, ale skôr boju proti korupcii. Z čoho táto Vaša snaha vychádza? Prečo práve toto?

Teraz sa venujem sa všetkému možnému, a áno, jedna z tých oblastí je naozaj aj to, že chcem s priateľmi nejakým spôsobom urobiť niečo pre to, aby miera korupcie tu na Slovensku mala tendenciu sa znižovať.

A prečo? No preto, že korupcia je jeden z najzávažnejších problémov v tejto spoločnosti. To nie je len môj názor, ale je to aj názor väčšiny ľudí – keď sa robia prieskumy verejnej mienky, tak toto je jeden z problémov, ktorý spolu s rómskou otázkou a podobnými témami vypláva vždy na prvé priečky.

  • Takže to vnímate tak, že je tu aj spoločenský dopyt a ľudia by túto snahu uvítali?

Nepochybne áno. Veď keď si uvedomíte závažné dôsledky tohto javu tak to sú veci, ktoré sa týkajú každého. Takže keď to ľudia pochopia (a ja si myslím, že väčšina ľudí to aj chápe) tak im bude jasné, že sa proti korupcii oplatí bojovať.

  • Viete už aj detaily, ako sa táto snaha premietne do reality?

Detaily ešte nezverejňujeme. Trochu sa to zdržalo z rozličných dôvodov ale my nie sme nikým úkolovaní. My sme v tejto činnosti čisto “voľnočasoví ochotníci”. Máme už spracované nejaké dokumenty, návrh organizačnej štruktúry, ale ešte to nie je hotové. Tým pádom nechcem ani nič detailné zverejňovať (úsmev).

  • V Českej republike založili známe osobnosti Nadační fond proti korupci, ktorého cieľom je verejne vystúpiť proti tomuto fenoménu v spoločnosti aj v politike. Plánujete niečo podobné v takomto duchu?

Áno, bude tam aj nejaká podobná funkcionalita.

  • Takže budete skôr podporovať finančne nejaké projekty ako sa osobne angažovať?

Nie, chceme vytvoriť organizáciu, ktorá bude podporovať nielen projekty, ale povedzme aj ľudí, ktorí prejavia tú občiansku hrdinskosť a urobia niečo proti korupcii- napríklad nahlásia korupčné jednanie. Bude to podpora nielen finančná, ale aj právna, a tak podobne.  Zároveň by sme chceli robiť aj osvetu, taký druh marketingu smerom k ľuďom, aby si uvedomili, aký ťažký je to prečin, ako to ničí spoločnosť.

  • Na Slovensku už podobné snahy existujú (napr. Aliancia Fair-play). Takže pôjdete podobným smerom?

Chceme robiť aj viac vecí. Je však pravdepodobné, že budeme spolupracovať. Organizácií čo sa týmto problémom zaoberajú, je viac a ja si myslím, že určite má zmysel koordinovať tieto snahy a vzájomne si pomáhať. Už prebehli prvé stretnutia.

  • Nevnímate ako veľký problém korupcie aj jej akceptáciu spoločnosťou na Slovensku? Teda, že ľudia si často povedia: „Dobre, prijal úplatok, ale na jeho mieste by som spravil to isté“ alebo aj skutočnosť, že nevnímajú tieto peniaze ako vlastné zdroje.

Áno, samozrejme. Veď väčšinou je toto jadrom problému. Keby každý človek takéto správanie odmietol, tak by korupcie jednoducho nebolo. A to, že korupcia je tak rozšírená- a nielen na Slovensku, (napríklad sa mi zdá, že v Českej republike ešte viac ako u nás) tak to hovorí o tom, že áno, istá časť spoločnosti to toleruje. Je to samozrejme smutné ale nemá zmysel nad tým nejak lámať palicu, lebo ja si osobne myslím, že do značnej miery je to dôsledok morálneho úpadku bývalého režimu, kedy mnohé veci fungovali cez úplatky a inak sa ani nedali asi riešiť. Takže to v ľuďoch ostalo.

Vec, ktorá ma na korupcii najviac hnevá je to, že ničí podnikateľské prostredie. To prosím nie je len o súkromných podnikateľoch, to sa týka všetkých subjektov. Existujú analýzy, ktoré hovoria, že keby sa nám podarilo znížiť  korupciu, poľahky by sme navýšili HDP o jedno – dve percentá, čo je (i keď sa to možno laikovi nezdá) obrovské číslo, obzvlášť v dobe krízy.

Druhá vec, ktorá ma na tom obzvlášť hnevá je, že korupcia skutočne veľmi ničí morálku ľudí. To je jednoducho rakovina spoločnosti.

  • A čo si od tohto projektu sľubujete?

Samozrejme by sme do toho nešli, keby sme nemali očakávania, že aspoň niečo zmeníme. Nemám však veľké oči. Nemyslím si, že by sme zo dňa na deň odstránili korupciu alebo niečo podobné, ale každé jedno percento, každý jeden prípad, ktorý sa nám podarí odhaliť, ktorému sa nám podarí nejakým spôsobom zabrániť, bude mať význam. V konečnom dôsledku, tie malé víťazstvá sa na seba nabaľujú.

  • Pôsobili ste v IT sektore, kde sa v minulosti tiež vyskytli viaceré prípady korupcie. Vychádza preto Vaša snaha napríklad aj z osobných skúseností?

To našťastie nie. Sú tu dva faktory, pre ktoré ESET neprichádzal s korupciou až tak do styku. Prvým je, že my máme najväčšie množstvo zákazníkov medzi súkromnými osobami a domácnosťami a tam samozrejme prípady korupčných nákupov nie sú. Najviac korupčných káuz sa objavuje v súvislosti  s obchodom so štátnymi organizáciami. Áno, naše produkty síce štát tiež nakupoval, nie však priamo ale cez sieť našich partnerov a distribútorov. Čiže my sme priamo až na výnimky do týchto obchodov neboli zapojení. Ale kto vie,  možno naši partneri by mohli rozprávať (smiech).

Rozhovor vznikol na Innovation Info Day, ktorý sa uskutočnil počas siedmeho ročníka vedeckej šou Noc výskumníkov.Podujatie je súčasťou projektu Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch (BISMES).