Aj mobilní operátori prispievajú k „dobrej veci“

Zákazníci dvoch najväčších mobilných operátorov na Slovensku, spoločností Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko, prispeli spoločne za jeden rok na „dobré veci“ čiastkou približne 900 tis. Sk. Ide o výťažok z Donors Message Service, ktorú obe telekomunikačné firmy sprostredkúvajú už viac ako rok. Získané prostriedky sa používajú na podporu neziskových aktivít, podujatí pre deti, práce s onkologickými pacientami, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, či podporu mladých talentovaných ľudí na Slovensku.

Podstatou projektu, ktorý nesie registrovanú medzinárodnú ochrannú známku DMS, ktorej výhradným nositeľom na Slovensku je Fórum donorov, je odosielanie krátkych textových správ SMS na číslo 877, pričom obratom naspäť príde darcovská správa SMS, takzvaná DMS. Spoplatňuje sa sumou 30 korún, ktoré putujú na konto zbierky.

Darovaných 30 korún je adresných. Umožňuje to tvar správy SMS: darca pošle na skrátené číslo text v tvare „DMS HESLO,“ kde kľúčové slovo HESLO nahradí názvom neziskovej organizácie alebo projektu, ktorý môže byť aktuálne podporený.

“Za jeden rok uskutočnilo DMS zbierku až 18 mimovládnych neziskových organizácií. Medzi nimi boli nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia aj neinvestičné fondy. Zbierky sa rôznili témami ale aj rozsahom kampaní. Cez DMS zbierali finančné prostriedky v prvom roku fungovania malé lokálne organizácie, komunitné nadácie, ale aj nadácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vyzbierané finančné prostriedky pomohli deťom z detských domovov nájsť skutočný domov, pomohli skvalitniť život znevýhodneným ľuďom, zachrániť životy ľudí v rozvojových krajinách, chrániť životné prostredie či  obnoviť kultúrne a historické pamiatky na Slovensku. Momentálne je možné formou DMS a sumou 30 Sk/1€ prispieť na ďalšie tri projekty,“ uzatvára Lenka Iľanovská, výkonná riaditeľka Fóra donorov.

Viac informácií o projekte DMS možno získať na stránke http://www.darcovskasms.sk/.