Aj plastické tašky môžu byť ekologické

Fínsky environmentálny inštitút a Technická univerzita Lappeenranta sú autormi štúdie, ktorá monitoruje životný cyklus jednotlivých typov nákupných tašiek, pričom berie do úvahy uhlíkovú stopu, ktorú za sebou zanechávajú. Porovnávali sa tašky vyrobené z plastu, papiera, bavlny, recyklovaného plastu a biologicky odbúrateľného plastu.

Hlavným záverom štúdie je, že bavlnená nákupná taška nemusí byť zákonite najekologickejšia. Pokiaľ ide o celý životný cyklus a emisie skleníkových plynov, taška vyrobená z recyklovaného plastu sa zdá byť najekologickejšia. Správa dopĺňa, že výsledok závisí aj od počtu použitia konkrétnej tašky. Pre ilustráciu, bavlna sa ako materiál stáva ekologickejším až po 180 použitiach v porovnaní s používaním recyklovaného plastu.

Príčinou „neekologickosti“ bavlny sú vysoké nároky na energiu a vodu, ktorá sa spotrebuje pre vypestovanie bavlníka. V pestovateľskej fáze je miera produkcie skleníkových plynov vysoká.

Pokiaľ ide o porovnanie recyklovaného plastu a papiera, správa konštatuje, že jednoznačný záver neexistuje. Miera ekologickosti závisí od toho, aká je váha tašky a koľko percent papierových tašiek sa recykluje a koľko sa kompostuje. V tomto smere sú ekologickejšími tašky z bieleho papiera, ktoré možno na rozdiel od tých z hnedého papiera spracovať v rámci existujúcich zberných a recyklačných systémov.

Za najmenej ekologické boli označené tašky vyrobené z biologicky odbúrateľného plastu. Dôvodom je, že obsahujú fosílne zložky, ktoré pri kompostovaní produkujú skleníkové plyny.

Impulzom pre výskum bolo pozorovanie, že každý spotrebiteľ ukladá nakúpený tovar pri pokladni do rôzneho typu tašky. Vedci v tomto smere konštatujú, že k ochrane životného prostredia by prispelo i to, ak by sa nákupy vykonávali menej často, pričom by spotrebitelia nakúpili väčšie množstvo tovaru a svoje tašky by plnili efektívnejšie.

Vedci uzatvárajú, že hoci je vplyv využívania nákupných tašiek na životné prostredie minimálny, majú symbolický význam. Spotrebitelia čoraz častejšie kladú dôraz na nákup „zelených“ tovarov, preto nie je zlou myšlienkou vyvíjať i environmentálnejšie tašky.