Ako merať spoločenskú zodpovednosť

Na stretnutí Pracovnej skupiny ISO pre spoločenskú zodpovednosť v Santiago de Chile (1.-5. september) sa 400 expertov a pozorovateľov z celého sveta dohodlo, že vo vývoji globálnych štandardov „spoločenskej zodpovednosti“ bol urobený dostatočný pokrok na to, aby sa presunuli z úrovne pracovnej skupiny na úroveň výboru.

Je to malý, no potenciálne rozhodujú krok. Podľa procesu, akým ISO vytvára globálne štandardy, to znamená, že sa otázka priblížila k fáze širokých konzultácií a nakoniec aj hlasovania. Medzinárodný štandard pre hodnotenie spoločenskej zodpovednosti by tak mohol byť prijatý v roku 2010.

Meranie spoločenskej zodpovednosti spôsobom ISO je problematické. Niektorí aktéri, najmä rozvojové krajiny, najprv žiadali, aby mohol byť štandard používaní pre certifikáciu. Ostatní argumentovali, že otázky sociálnej zodpovednosti sú príliš neexaktné a závisia od kultúry v danej krajine, preto na nich nemožno postaviť globálny systém certifikácie.

Mandát nakoniec hovorí o štandardoch, ktoré firmám, verejným organizáciám a pod. ponúknu dobrovoľné usmernenia a nebudú teda slúžiť na certifikáciu.