Američania idú svojim firmám pre korupciu po krku

Na základe Foreign Corrupt Practicies Act (FCPA) vyšetrujú americké orgány aktivity svojich firiem kdekoľvek na svete. Správa vyšetrovacej Komisie (Securities and Exchange Commission) tvrdí, že sa v rozpätí rokov 2001 až 2007 zamestnanci 4 rôznych dcérskych spoločností Pfizer Inc dopúšťali v zahraničí korupčných aktivít, ktoré spadajú pod pôsobnosť amerického antikorupčného zákona.

Jednotlivé pobočky, ktorých aktivity správa mapuje, operovali celkovo v siedmich krajinách – Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Číne, Taliansku, Kazachstane, Rusku a Srbsku.

Správa popisuje ako zamestnanci pobočiek priamo finančne motivovali lekárov predpisovať výrobky spoločnosti, prípadne si lojalitu zabezpečovali prostredníctvom platenia ciest alebo materiálnych darov. Finančné odmeny dostávali lekári a iní rozhodovatelia aj za schvaľovanie liečiv, alebo snahu ovplyvniť nákupy nemocníc v prospech svojich produktov.  

„Pobočky spoločnosti Pfizer v niekoľkých krajinách mali úplatky natoľko vtlačené do ich kultúry predaja, že ponúkali zisk a bonusové programy na neprimeranú odmenu tým zamestnancom štátu, ktorí boli ich najlepšími zákazníkmi“, uviedla podľa BBC Kara Brockmeyer z komisie.

V Bulharsku motivovali zamestnanci k predpisovaniu liekov platením ciest a dodávaním technologického vybavenia lekárom, organizovali „incentive trips“ do Grécka, kde sa lekári z veľkej časti venovali zábave.

V Číne platili napríklad konkrétnemu lekárovi výlet do Austrálie za explicitne kvantifikované objemy v prepisovaní (80 % pacientom).

V Chorvátsku vyšetrovatelia popisujú prípad, kedy lekár, ktorý v rámci odbornej komisie rozhodoval o registráciách liekov a výške úrad, dostával na rakúsky účet pravidelnú meačnú platbu vo výške 1200 USD.  

Pobočka v Českej republike ponúkala doktorom za predpisovanie rekreačné a cestovateľské možnosti. Minimálne v jednom prípade zobrala v roku 2004 na cestu výrobných priestorov do austrálskeho Pertu lekára, ktorý sedel v kategorizačnej komisii českého Ministerstva zdravotníctva. Česká pobočka sponzorovala 10 „vzdelávacích víkendov“ v lyžiarskych strediskách v Rakúsku aj na Slovensku.

V Taliansku vyšetrovatelia identifikovali „nevhodné sponzorstvá“ na cesty pre lekárov do európskych hlavných miest za prísľub predpisovania produktov.

V správe sumarizujúcej obvinenia sa, že sa spomínané aktivity nediali s vedomím alebo súhlasom Pfizer Inc (matky). Bez ohľadu na to je Pfizer Inc podľa amerického práva zodpovedná za vtedajšiu neschopnosť takéto konanie vo svojich pobočkách identifikovať a predchádzať mu riadnym systémom vnútornej kontroly. Tým skôr, že finančné záznamy o pochybných platbách a výdavkoch z pobočiek boli konsolidované do finančných záznamov Pfizer Inc.

V správe sa uvádza, že spoločnosť Pfizer Inc od roku 2004 spolupracovala s komisiou ministerstva spravodlivosti a následne viedla vlastné interné vyšetrovanie minimálne v 19 krajinách, ktoré našli ďalšie pochybenia, o ktorých pravidelne komisiu informovala. Preto nevidí dôvod na trestné stíhanie.

Vo Pfizer Inc malo vyšetrovanie za následok komplexné prehodnotenie systému „compliance“ (dodržiavania vnútorných pravidiel) a tiež systému globálneho monitoringu dodržiavania pravidiel záväzkov vyplývajúcich z FCPA. Správa tiež hovorí o zavedení „inovačných proaktívnych postupov a sofistikovanom podpornom systéme“.

V rámci urovnania zaplatí Pfizer Inc americkej vláde 60 miliónov amerických dolárov. Vyšetrovatelia vyčíslili kumulovaný zisk vyplývajúci z korupčného správania pobočiek na viac než 16 miliónov dolárov.

Ako pripomína BBC, za posledných päť rokov americké Ministerstvo spravodlivosti za použitia novej legislatívy vyšetrovalo pre podozrenia z korupcie niekoľko farmaceutických spoločností  a výrobcov zdravotnej techniky, ktoré operujú v zahraničí.

Minulý rok napríklad v podobnom vyrovnaní zaplatila spoločnosť Johnson and Johnson 70 miliónov USD.

Pozície

Na Slovensku rozvíja spoločnosť Pfizer svoje aktivity prostredníctvom samostatnej organizačnej zložky Pfizer Luxembourg SARL o.z., ktorá „bola a je nezávislá na zastúpení našej spoločnosti v Českej republike pri organizácii akýchkoľvek aktivít, vrátane marketingových. Uvedené vyšetrovanie sa týkalo krajín mimo Slovenska.“

„V našej spoločnosti máme nulovú toleranciu voči nelegálnym a neetickým praktikám a preto sme prijali prísne protikorupčné opatrenia. Dôsledne kontrolujeme všetky formy kontaktov so zdravotníckymi odborníkmi tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, etickým kódexom a internými smernicami. Pracovné stretnutia s lekármi organizujeme výhradne na odborné a vedecké účely a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov“, uvádza riaditeľ pre vzťahy s vládou Pavol Adamkov z Pfizer Luxembourg SARL, o.z