Ľudia využívajú vládnu antikorupčnú linku

Korupcia

Väčšina podozrení z korupcie, ktoré občania oznámili na antikorupčnej linke Úradu vlády, sa týkali Policajného zboru SR, prokuratúry, samosprávy a súdov. Sekcia kontroly a boja proti korupcii ÚV SR nebude vyšetrovať 48 podnetov, pretože neobsahovali informácie o naplnení podstaty trestného činu korupcie v zmysle Trestného zákona. Iba 29 podnetov bolo anonymných.

Do 19. júla zavolalo na antikorupčnú linku celkovo 318 občanov.

Po podaní podnetu sa daného prípadu ujme pracovník Informačného centra Úradu vlády SR a vyhotoví z oznámenia záznam. Ten ďalej postúpi na sekciu kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR. Sekcia na základe dostupných informácii overí opodstatnenosť podozrenia. Ak sa opodstatnenosť prípadu nepotvrdí alebo informácie nie sú dostačujúce na to, aby sa mohlo pokračovať vo vyšetrovaní, dané podozrenie sa odloží.

Každý občan sa môže informovať o procese vybavenia jeho podnetu. Príslušný úrad mu musí odpovedať do 18-tich dní.

Opozícia je kritická

Najtvrdším kritikom súčasnej koalície a jej protikorupčných opatrení je strana SMER-SD, ktorá do médií rozslala parodický manuál ako zorganizovať „transparentné verejné obstarávanie“ v réžií Ivety Radičovej. Na prípade pochybnej verejnej súťaže v prípade prenájmu budovy košického daňového úradu definuje pravidlá, pričom prvé znie "Rozhodni, kto má verejnú súťaž vyhrať". 

Hodnotenie TIS

Transparency International Slovensko (TIS) zverejnila 13. júla 2011 správu, v ktorej zhodnotila kroky slovenskej vlády v boji proti korupcii. Za najúspešnejšie opatrenia označila reformu súdnictva. Poukázala aj na sprísnenie pravidiel týkajúcich sa majetkov obcí a prístupu Úradu vlády a ministerstiev k dotáciám a transparentnejšie verejné obstarávanie.

Zároveň však pripomenula aj sľuby, ktoré dosiaľ splnené neboli – napr. neschválený zákon o zrušení trestnoprávnej imunity poslancov, sprehľadnenie a sprísnenie kontroly majetkových priznaní, sľub SaS zaviesť trojpätinovú účasť pri schvaľovaní zákonov či iniciatívu KDH zlepšiť implementáciu preukazovania majetku. Upozornila na pretrvávajúci problém tzv. garážových firiem a niektoré podozrenia z klientelizmu.