Balík nástrojov pre konkurencieschopnú Európu a zodpovedné podnikanie

Na stretnutí 80 členských spoločností CSR Europe pod názvom „Vystrojení pre spoločensky zodpovedné podnikanie“ v Bruseli organizácia zverejnila praktický Balíček nástrojov pre konkurencieschopnú a zodpovednúj Európu. Stretnutie sa konalo pod záštitou eurokomisárov Güntera Verheugena a Vladimíra Špidlu, ktorí zdôraznili, že konkurencieschopnosť a stabilita je v súčasnom stave ekonomickej nerovnováhy nesmierne dôležitá.

„Spoločensky zodpovedné firmy sú prospešné pre ekonomiku a dôležité pre spoločnosť. Vyzývam európske spoločnosti, aby sa stali svetovými lídrami v CSR,“ povedal komisár Verheugen. Zdôraznil, že CSR by sa malo prestať vnímať ako nástroj na zlepšenie reputácie, ale povzbudzoval firmy, aby ho prijali ako spôsob na tvorbu nových hodnôt. „Dúfame, že zverejnený balík nástrojov inšpiruje spoločnosti, aby vyvíjali rôzne typy CSR praktík a integrovali ich do rôznych biznis-funkcií,“ povedala vo vyhlásení organizácie, čelná predstaviteľka CSR Europe – Lettemieke Mulder.

Cieľom balíka nástrojov je oboznámiť firmy so spôsobmi ako sa udržať medzi konkurenciou vďaka spoločensky zodpovedným biznis-praktikám. Obsahuje sprievodcu, výsledky výskumov, online zdroje, ktoré informujú o problematike redukovania vplyvu priemyselných produktov a procesov na životné prostredie a podobne. Budúci rok tieto praktiky bude testovať 25 národných partnerských organizácií v celej Európe.

Oblasti, ktoré sú súčasťou Balíka nástrojov pre konkurencieschopnú a zodpovednú Európu:

  • Redukcia vplyvu priemyselných produktov a procesov na životné prostredie.
  • Boj proti sociálnemu a finančnému poškodzovaniu znevýhodnených komunít.
  • Pomoc starším robotníkom, migrantom a ženám pri hľadaní práce.
  • Budovanie skúsenej pracovnej sily pre ekonomiku.
  • Propagovanie zdravého pracovného prostredia.
  • Šírenie sociálnych a environmentálnych otázok v celej dodávateľskej sieti.
  • Dôkazy ako zodpovedné biznis-praktiky môžu vytvoriť dlhodobé hodnoty.