Blahobyt prichádza so zodpovednosťou za komunitu

Zdroj: Nadácia Pontis

Pestovať kultúru otvorenosti a dôvery na pracovisku je v čase, keď sa podľa prieskumov 40 % ľudí obáva, že príde o prácu, omnoho dôležitejšie, myslí si programová riaditeľka Nadácie Pontis Beata Hlavčáková.

Z prieskumu PwC zase vyplýva, že veľkou obavou 60 % CEOs pôsobiacich na Slovensku sú problémy vyplývajúce z tunajšieho korupčného prostredia. Na otázku, čo verejnosť očakáva od spoločensky zodpovednej firmy, sa na prvom mieste v prieskumoch objavuje práve etika a transparentnosť, pripomenula Hlavčáková. 

Nový riaditeľ Business Leaders Forum Martin Kubala (generálny riaditeľ spoločnosti Hewlett Packard) si myslí, že je potrebné „posunúť sa od sentimentálnej filantropie k biznisu“, resp. ku konceptu tzv. „shared value“.  Všetky dlhodobo úspešné firmy sa podľa neho venujú zodpovednému podnikaniu. „Existuje paralela medzi sociálnym správaním a blahobytom“, hovorí. Všetky krajiny na vrchole medzinárodného rebríčka blahobytu sú tie, pre ktoré je typická aktívna spoluzodpovednosť jednotlivca za život komunity, pripomenul Kubala.

Stop totalite na pracovisku!

Tomáš Hajzler Peoplecomm propaguje progresívny trend zavádzania slobody na pracovisko. Kľúčová otázka podľa neho znie „Koľko času zo dna trávite tým, čo Vás naozaj baví?“ Ak robíte to, čo vás baví, je väčšia pravdepodobnosť, že to robíte dobre a že Vás za to aj niekto zaplatí, myslí si.  To si samozrejme vyžaduje menej konvenčný spôsob riadenia firmy. Mnohé firmy vo sveta takto fungujú a darí sa im, hovorí Hajzler. 

Oveľa dôležitejšie pri práci než rozumové schopnosti, usilovnosť a poslušnosť je podľa Hajzlera „vášeň pre vec, tvorivosť  a iniciatívnosť“. „Učíme to ale deti v škole?“, pýta sa. Výsledkom tradičnej výchovy a riadenia firiem je, že ľudia v priemere pracujú na 5-12 % tohto, čo v nich je, v porovnaní so stavom, kedy by sa mohli realizovať podľa svojich preferencií.  

Dnes zažívame totalitu v pracovnom svete, ktorý treba pretvoriť na systém stojaci na ľudskej prirodzenosti, hovorí mladý konzultant, ktorý má za sebou manažérske posty a rozbiehanie troch firiem. Dnes vydáva knihy, organizuje kurzy a prednáša. Ako príklad niektorých základných princípov používa mužskú toaletu alebo aerolinky Southwest Airlines, kde stewardi robia to v čom sú dobrí, napríklad rapujú. Inšpiroval ho aj koncept školy/demokratickej komunity v Summerhill vo Veľkej Británii, ktorá vznikla v roku 1921 a v ktorej 7-ročné deti rozhodujú o tom, či a ako sa budú učiť.

Na otázku, či existujú príklady úspešnej transformácie firiem, ktoré nezačínali s takto nastaveným prístupom od začiatku, Hajzler hovorí, že áno, ale vždy sa to odvíjalo od nového generálneho manažéra.

Don´t worry, be Happy

Relatívne malá (25-30 ľudí) IT tréningová firma Henryho Stewarta sa volá jednoducho – Happy Ltd. Pravidelne sa umiestňuje v rebríčku top 20 najlepších pracovných miest vo Veľkej Británii. Tvrdí, že tajomstvom jeho úspechu je jednoduché zistenie, že ľudia odvádzajú najlepšiu prácu, ak sa dobre cítia. Hlavnou úlohou manažmentu preto je, zisť ako zamestnancov urobiť šťastnými. Dáva to podľa neho zmysel aj z biznis hľadiska. Podľa prieskumov by 50 % ľudí akceptovalo zníženie platu, ak by si mohli zmeniť manažéra. Vo firme Happy Ltd si môžu.

Kľúčový je súlad práce so životom a Stewart hovorí, že ak chce zamestnanec mať jeho zamestnanec v týždni jeden deň nepracovný z akéhokoľvek dôvodu, tak mu vyhovie, lebo potom robí viac. „Je mi pri tom jedno, či chce byť so svojím dieťaťom, mačkou alebo sa len vyspať po párty“, hovorí. „Ak získa zamestnanec, bude šťastný a tým získa ja firma“.

Šéf Happy si nemyslí, že pri najímaní ľudí je dôležitý akademický titul. Podľa neho je to len „umelá bariéra v získavaní skvelých zamestnancov“.  Jeho finančný manažér nikdy nič finančného zamerania neštudoval a počína si vraj výborne. Ľudí si vyberá podľa hodnôt a postoja k práci pred schopnosťami. Na „čakačke“ na zamestnanie Happy je momentálne 2000 ľudí.

Zodpovednosť musí mať firma vo všetkom čo robí, okrem vzťahu k zamestnancom aj v tom, či platí  načas malým subdodávateľom. Príkladom ako CSR nerobiť je podľa neho firma Goldman Sachs.

(Rozhovor s Henrym Stewartom prinesieme na EurActiv.sk budúci týždeň)

Okrúhle stoly a trhovisko

V časti konferencie venovanom okrúhlym stolom sa diskutovalo na 10 rôznych tém z oblasti zodpovedného podnikania. Na jednom z nich o zmenách, ktoré v oblasti zodpovedného podnikania pre firmy chystá Európska únia. Tá predstavila nové Oznámenie o CSR na jeseň 2011. Definíciu zodpovedného podnikania predefinovala veľmi široko na „Zodpovednosť podnikov za ich dopad na spoločnosť“. Z tejto definície vypadlo slovo dobrovoľnosť, čo vyvolalo zo strany biznisprostredia isté obavy. Presnejšie definovanie opatrení je stále predmetom diskusie. Európska komisia bude ale apelovať na členské krajiny, aby vypracovali vlastné akčné plány pre túto oblasť. Na Slovensku zatiaľ napriek ambicióznym plánom stratégia v tejto oblasti nebola prijatá.

Paralelne s konferenciou sa uskutočnilo trhovisko riešení firiem v oblasti zodpovedného podnikania. Po prvýkrát v jeho histórii nebolo len medzi-firmené ale prístupné verejnosti v nákupnom centre Avion. V jednotlivých stánkoch s návštevníkmi hovorili firmy o tom, čo robia a pýtali sa na spätnú väzbu.

Trhovisko riešení ponúklo tie najlepšie slovenské príklady z oblasti zodpovedného podnikania. Predstavilo sa na ňom 19 firiem, medzi nimi aj firmy združené v Business Leaders Forum. Najväčší úspech zaznamenal projekt ekologizácie vysokohorských chát Slovenských elektrární. Zaujímavý bol aj stánok Stredoslovenských elektrární, ktorí ľuďom ponúkol okamžité meranie spotreby elektrickej energie spotrebičov ako sušiča na vlasy alebo kávovar. Heineken Slovensko sa rozhodol otvorene riešiť riziká a problémy spojené so zneužívaním alkoholu predovšetkým u mladých so vzdelávacím program „Pite rozumne“. Cieľom trhoviska bolo tiež poukázať, akí dôležití sú pre firmy zodpovední dodávatelia. Spoločnosť Embraco takto čoskoro spustí linku dôvery pre ľudí zo spišského regiónu, kde je vysoká nezamestnanosť. VÚB banka sa rozhodla pre ochranu životného prostredia tým, že začne využívať kvalitnejšie ekologické obálky od spoločnosti Harmanec Kuvert. 


Súčasťou konferencie bola aj diskusia venovaná korupcii v slovenskom biznise. Viac v samostatnom článku v sekcii Spoločenská zodpovendosť.