CSR na Slovensku: Pomaly ale iste

Pozadie:

Zodpovedné podnikanie (CSR), ako vyššia forma podnikateľskej činnosti, zahŕňa vzťah k spoločnosti, zamestnancom, životnému prostrediu a etiku v podnikaní. Svoje skúsenosti z oblasti CSR si prišlo do Bratislavy vymeniť približne 150 účastníkov V. medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní, ktorú organizuje Nadácia Pontis a Business Leaders Forum.

Otázky:

„Nie sú to najsilnejšie druhy, ktoré v prírode prežijú, ani tie najinteligentnejšie, ale tie, ktoré sú najprispôsobivejšie zmene.“ Aj touto myšlienkou Charlesa Darwina si pomohol Mallen Baker z Business in the Community pri vysvetľovaní významu CSR v podnikateľskom svete. Tvrdí, že práve aktivity zodpovedného podnikania sú priesečníkom medzi firmou a spoločnosťou, ktorá podlieha zmene a na tú treba reagovať.

Počas svojej prednášky na konferencii uviedol niekoľko hlavných svetových trendov v CSR:

  • ekologické správanie sa s dôrazom na znižovanie CO2 emisií
  • zákazníci chcú výrobky/služby, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu
  • transparentnosť dodávateľskej siete – zabezpečenie, aby sa zodpovedne správali všetky články dodávateľského reťazca. Patrí sem aj odmietanie dodávateľov, ktorí v treťom svete využívajú detskú prácu, alebo sa správajú neekologicky.
  • nestačí zameriavať sa len na vlastné produkty, ale je dôležité vplývať aj na spôsob, akým ich zákazníci využívajú

Úvodné slovo konferencie patrilo Lenke Surotchak z Nadácie Pontis a Pavlovi Lančaričovi zo spoločnosti Orange Slovensko, ktorá bola generálnym partnerom podujatia. Je presvedčený, že najdôležitejší stakeholderi každej spoločnosti sú jej zamestnanci, pretože „firmu netvorí jej manažment, ale ľudia, zamestnanci, ktorí realizujú myšlienky.“

Aj preto má Orange niekoľko špeciálnych projektov pre vlastných ľudí, medzi ktoré patrí aj zamestnanecký grantový program. Je to určitý obnos peňazí pre tých zamestnancov, ktorí pripravia nejaký benefičný projekt, zrealizujú ho a aj sami k nemu prispejú. „Ľudí to chytilo,“ potvrdil Lančarič a dodal, že o tom nehovorí pre to, aby sa Orange chválil, ale ponúka to ako inšpiráciu pre ďalšie firmy. Je presvedčený, že „keď sa chce, vždy sa nájde cesta,“ ako pohnúť veci dopredu.

Aj keď účasť na konferencii je z roka na rok vyššia, uplatňovanie CSR na Slovensku je stále iba „pomalé a opatrné,“ tvrdí Pavel Hrica z Nadácie Pontis. Hlavnými aktérmi sú stále nadnárodné spoločnosti a záujem vlády a médií je minimálny.

To by sa však mohlo zmeniť, keďže vláda už pracuje na návrhu Národnej CSR stratégie s víziou do roku 2017. Uvažuje sa v nej o niekoľkých inštrumentoch:

  • vznik Národnej komisie a vládneho portálu pre CSR
  • čierne listiny nezodpovedných firiem
  • kódexy správanie pre jednotlivé sektory
  • CSR ako daňovo odpočítateľná položka

Zodpovedné podnikanie najčastejšie zdôrazňujú firmy, ktoré sú aktívne v kontroverznom biznise (vplyvy na životné prostredie, zdravie, ľudské práva…), sú často kritizované, alebo prekonali verejný škandál. CSR by pritom mala byť prirodzená súčasť podnikania každej modernej spoločnosti.

Tento trend potvrdil aj Harald Wachsmuth z energetickej skupiny E.ON AG. Otvorene priznal, že CSR je pre E.ON dôležité, pretože energetika je v spoločnosti často vnímaná ako problém a treba bojovať o dôveru stakeholderov. E.ON napríklad v Nemecku podporuje vzdelávanie na školách, za čo si spoločnosť vyslúžila tvrdú kritiku a obvinenia médií, že presviedčajú deti o výhodnách jadrovej energie. Wachsmuth však zdôraznil, že jediné, čo deti učili, bolo šetriť energiou, pretože je to ekologické.

Konferencia o spoločenskej zodpovednosti firiem pravidelne ponúka možnosť porovnania jednotlivých korporátnych politík a projektov v oblasti zodpovedného podnikania.