CSR: Transparentnosť sa oplatí

Krátka správa

Transparentnosť komunikácie je kľúčovým indikátorom spoločensky zodpovednej firmy, dokonca dôležitejším ako filantropia či partnerstvo s mimovládnymi organizáciami, tvrdí štúdia nadnárodnej PR spoločnosti Edelman.

Štúdia vychádza z prieskumu názorov spoločenských aktérov na problematiku spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Transparentnosť komunikácie by sa podľa nich mala týkať podnikateľských aktivít, budúcich cieľov, i spôsobu zaobchádzania so zamestnancami. Až 45% respondentov sa zhodlo na tom, že komunikácia pozitívnych aj negatívnych faktorov patrí medzi tri najdôležitejšie aktivity spoločensky zodpovednej firmy. Na prvom mieste je dobrý prístup k zamestnancom (58%) a záruka, že produkty spĺňajú akceptované environmentálne a sociálne štandardy (54%).

Štúdia tiež ukazuje, že spoločensky zodpovedné správanie sa „vypláca“, hoci ľudia uprednostňujú individuálne spôsoby protestu voči firmám, ktorým neveria. Až 81% respondentov prieskumu tvrdilo, že si odmietne kúpiť ich výrobok alebo službu, 74% bude o nich informovať známych, 70% do nich nebude investovať, a 50% bude hľadať ďalšie informácie, resp. pre také spoločnosti odmietne pracovať. Až potom nasleduje skupina ľudí ochotná podporiť legislatívu obmedzujúcu aktivity firmy (47%), len 23% je pripravených proti takej firme demonštrovať.

Štúdia „Spoločenská zodpovednosť a komunikácie udržateľnosti: Kto počúva? Kto vedie? Na čom najviac záleží?“, pripravená na základe odpovedí 3 100 respondentov z celého sveta, identifikuje šesť kľúčových priorít a formujúcich faktorov v oblasti firemnej zodpovednosti:

  • musí ísť o firemnú prioritu, podporovanú z vedenia
  • aktéri majú často skúsenosť zložitej komunikácie so spoločnosťami
  • aktéri od firiem očakávajú, že budú v kľúčových oblastiach (klimatické zmeny, ľudské práva, zmierňovanie chudoby…) lídrom, nie len nasledovateľom
  • kľúčovou cieľovou skupinou komunikácie CSR aktivít sú zamestnanci a spoločensky zodpovední investori
  • firmy často zabúdajú na dôležitú cieľovú skupinu CSR komunikácie: potenciálnych zamestnancov
  • transparentnosť je kľúčovým indikátorom spoločensky zodpovednej firmy