Dáni budú jazdiť v elektromobiloch

Byť zelený je in! Týmto heslom sa riadi čoraz viac svetových spoločností, ktoré zahrnuli koncept spoločenskej zodpovednosti do svojich politík. Medzi výrazných aktérov v tejto oblasti patrí Nissan.

Spoločnosť zverejnila “Zelené pravidlá obstarávania,” ktoré zaväzujú všetkých globálnych dodávateľov Nissanu dodržiavať niekoľko ekologických štandardov:

  • eliminovanie látok vo výrobnom procese, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie (olovo, ortuť, kadmium…)
  • vyžadovať Zelené pravidlá obstarávania od subdodávateľov
  • zmeniť metodológiu v spravovaní údajov o materiáloch a súčiastkach
  • zaznamenávať údaje o CO2 emisiách vo výrobnom procese

Nissan bude monitorovať výrobné postupy svojich dodávateľov materiálov a súčiastok, aby sa uistil, že zelené pravidlá skutočne dodržiavajú.

“Zelené pravidlá obstarávania” sú v súlade s environmentálnym plánom Nissanu vyvíjať technológie, produkty a služby, ktoré prispejú k významnému zníženiu CO2 emisií vo svete a recyklovaniu zdrojov vo všetkých častiach výrobnej a dodávateľskej siete.

Aktuálne sa v Dánsku aliancia Renault-Nissan rozhodla podporiť výrobu elektromobilov v rámci projektu Lepšie miesto. Do roku 2011 by Dáni mali mať možnosť kúpiť si 100 percentný elektromobil podľa európskych štandardov. Vyrábať ho bude Renault. Takéto auto nebude vypúšťať žiadne emisie a jeho jazdné vlastnosti budú porovnateľné s klasickým autom.

K najväčším problémom uplatnenia elektromobilov patrí dobíjanie. Nissan tvrdí, že má riešenie – prostredníctvom svojej joint venture s NEC vyvinul lítiové batérie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na prevádzaku elektromobilu a môžu sa hromadne vyrábať.

Dánska vláda poskytla na elektromobily daňovú úľavu. Cieľom je, aby sa elektromobily dostali na trh a stali sa široko dostupné.