Darcovskou sms sa dá pomôcť siedmim projektom

Do konca mája môžu darcovia podporiť Slovenský zväz sclerosis multiplex, ktorý pomáha osobám s diagnózou sclerosis multiplex. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o ochorenií a pomôcť pacientom s touto diagnózou. Získané finančné prostriedky budú použité pre pacientov na rekondično-rehabilitačné pobyty. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS SKLEROZA na číslo 877.

Do 22. júla 2009 je možné opäť prispieť aj organizácii Slovenské hemofilické združenie (SHZ) a ich projektu „Rekondičné tábory hemofilikov spojené so vzdelávaním dospelých, detí a rodičov“ prostredníctvom SMS správy s textom DMS HEMO na číslo 877. Získané finančné prostriedky  budú použité na realizáciu rehabilitačných táborov pre maloletých hemofilikov s rodičom, rehabilitačného tábora detských hemofilikov a rekondično–rehabilitačné pobyty pre dospelých hemofilikov. Tieto aktivity pomáhajú zvyšovať pohybovú schopnosť ľudí, čo je hlavný predpoklad pre zníženie počtu krvácavých chorôb.

Projekt „Vytvorme priestor mamám a deťom“ chce upozorniť verejnosť na bariéry, ktoré spoločnosť kladie mamám s malými deťmi a vysvetliť potrebu priestoru pre mamy s malými deťmi. SMS správa v tvare DMS MAMA poslaná na číslo 877 pomôže zakúpiť pomôcky, ktoré vytvoria v materských centrách po celom Slovensku možnosti športového a pohybového vyžitia detí a tým vytvoria cenovo dostupné priestory na spoločné trávenie voľného času detí a ich rodičov.

SMS správa v tvare DMS KLEPAC môže prispieť združeniu Klepáč a ich projektu „Pomôžte vdýchnuť život Mlynu Klepáč“. Ide o projekt, ktorý chce obnoviť historický areál ôsmeho mlynu na Vydrici a využívanie tohto areálu na aktivity detí a mládeže, ako aj na ďalšie verejnoprospešné, rekreačné a prezentačné účely.

Prostredníctvom SMS správy DMS SIRIUS na číslo 877 je do 15. júna 2009 možné podporiť aj organizáciu Sirius, n. o. a ich projekt „Pomôžte bez slov“. Sirius je nezisková organizácia aktívna v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.  Cieľom projektu je dokončiť vybavenie piatich novozrekonštruovaných tried Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši školským zariadením a modernými jazykovými laboratóriami, ktoré prispejú k skvalitneniu vzdelávania.

SMS správa s textom DMS MOTYL poslaná na číslo 877 aj v tomto roku pomôže Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR a ich zbierke „Deň belasého motýľa“.  Ide o celoslovenskú osvetovú kampaň spojenú s verejnou zbierkou na podporu ľudí so svalovou dystrofiou. Cieľom projektu je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch nervosvalového progresívneho ochorenia – svalovej dystrofie.

Nadácia Výskum rakoviny od 15. mája do 15. augusta 2009 organizuje ďalší ročník „Behu pre život“ a verejnú zbierku, ktorej výťažok použije na zakúpenie prístroja Real Time PRC v hodnote vyše 50 000 €. Je to prvý a výnimočný prístroj schopný stanoviť množstvá nukleových kyselín v tele človeka, a tak upozorniť na možný výskyt rakovinového ochorenia. Prístroj dokáže naraz spracovať krvné vzorky 96 pacientov. Podporiť tento projekt je možné SMS správou v tvare DMS BEZME poslanou na číslo 877.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk.