Médiá, spoločenská zodpovednosť korporácií a trvalo udržateľný rozvoj

Analýza sa zaoberá rolou médií pri budovaní agendy CSR a SD vo firmách. Takisto zobrazuje spôsoby, ako novinári vnímajú, pokrývajú a zaraďujú túto problematiku v médiách.


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto linke.