Dobrí sú úspešní

Krátka správa

Firmy, ktoré sa nezaoberajú len úzko oblasťou svojho podnikania a dosahovaním zisku, ale kladú dôraz aj na spoločensky zodpovedné správanie (v environmentálne, sociálnej oblasti a pod.) mali minulý rok lepšie komerčné výsledky. Podľa štúdie Economist Intelligence Unit: Doing Good: Business and the Sustainability Challange zaznamenali v 2007 vyšší rast i vyšší nárast cien.

Štúdia, ktorú sponzorovali spoločnosti ako Orange, Bank of America, A.T. Kearney, či SAP, nepracuje s porovnaním historických údajov. Preto nie je možné povedať, či ide o dlhodobý trend. Poskytuje však pohľad na vnímanie spoločenskej zodpovednosti priamo v podnikateľských kruhoch. Na základe prieskumu 1 254 manažérov veľkých medzinárodných firiem prichádza k záveru, že CSR aktivity sú vnímané ako ekonomicky prínosné.

Asi jedna tretina respondentov označila za najväčší prínos CSR prilákanie zákazníkov, zvýšenie hodnoty akcií a zvýšenie ziskov. Len 6% súhlasilo s tvrdením, že CSR neprináša „žiadne výhody okrem toho, že sa splnia právne požiadavky“.