Dva milióny korún na študentské projekty

Študenti, ktorí sa chcú naučiť viac, ako im ponúkajú vyučovacie osnovy, môžu rozvinúť svoj talent a schopnosti vďaka grantovému programu Konta Orange. Na akademický rok 2008/2009 sa nazbieralo 81 žiadostí o podporu. Dva milióny korún si napokon rozdelí 36 úspešných nápadov.

Medzi nimi aj projekt študenta Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Je vášnivým botanikom a rozhodol sa vypestovať na pozemku školy botanickú záhradu, v ktorej sa budú môcť realizovať všetci jeho spolužiaci. Poznatky z výskumu využijú pri príprave seminárnych, bakalárskych ako aj diplomových prác.

Prehliadka odevného dizajnu je témou ďalšieho úspešného projektu piatich študentiek Vysokej školy výtvarných umení.  Bude to reflexia šiestich rokov štúdia a získaných skúseností každej mladej autorky. Samotnej prehliadke bude predchádzať mediálna kampaň, vydanie katalógu, zorganizovanie diskusie alebo seminára. Dievčatá tak získajú aj skúsenosti s organizovaním podobných akcií v budúcnosti.

Režijno – dramatický „tandem“ dvoch spolužiakov študujúcich v tom istom ročníku na Vysokej škole múzických umení pripravil inscenáciu s pražskými hercami, ktorá mala veľký úspech u pedagógov i študentov. To ich povzbudilo k spoločnej tvorbe ďalšej autorskej inscenácie, ktorá je obsahom projektu. V priebehu jej prípravy bude vznikať dokumentárny film, ktorý sa stane študijným materiálom ako aj archívom zážitkov a skúseností.

Do grantového programu sa mohli zapojiť všetci vysokoškoláci, jednotlivo aj v tímoch, ktorí budú v akademickom roku 2008/2009 dennými študentmi 1. až 6. ročníka na niektorej z akreditovaných univerzít alebo vysokých škôl na Slovensku. Najviac žiadostí predložili študenti spoločenských vied (35), nasledovali prírodné (13) a ekonomické (11) vedy. Poslucháči univerzít a fakúlt s technickým zameraním doručili 7 projektov, ostatné žiadosti predložili študenti výtvarného umenia (6), lekárskych vied (6) a múzického umenia (3).