EK: Je CSR relevantné v čase krízy?

V týchto dňoch (16. – 17. marca) v Postdame prebieha konferencia ASEM Ázie a Európy o spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Komisia vydala obežník, v ktorom sa zaoberá otázkou CSR a jeho miesta v čase hospodárskej krízy.

Pripúšťa, že aj keď mnoho firiem musí obmedziť svoje spoločensky zodpovedné aktivity, CSR ostáva jednou z priorít EK. Komisia apeluje na firmy operujúce vo finančnom sektore pod vplyvom posledných udalosti vo svete, venovali viac pozornosti etike a zodpovednosti vo všeobecnosti.

Za posledných 12 rokov je stretnutie ASEM hlavným komunikačným kanálom medzi Áziou a Európou. V roku 2006 z neho vzišla nová centrálna platforma európsko-ázijský dialóg o zamestnanosti a sociálnej politike, ktorý má pomôcť dotvárať sociálnu dimenziu, ktorá sprevádza globalizáciu. Na októbrovom stretnutí 48 členských štátov ASEM sa krajiny zaviazali, že si vzájomne vymenia dobré skúsenosti so CSR.

„Pokračujúci dialóg o práci a zamestnanosti chce podporiť spravodlivú globalizáciu. Spolupráca medzi Európou a Áziou je oveľa dôležitejšia najmä v snahe čeliť výzvam na pracovnom trhu, ktoré spôsobuje súčasná hospodárska kríza,“ uzatvára Komisia.