EÚ vymenovala svojho zástupcu pre ľudské práva

zdroj europa.eu

Rada vymenovala Lambrindisa na návrh šéfky európskej diplomacie Catherine Ashtonovej. Ten má úzko spolupracovať práve s orgánom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Lambrindis pôsobil v minulosti ako grécky minister zahraničných vecí, alebo ako podpredseda Komisie. V rokoch 2004 až 2009 bol podpredsedom výboru pre osobné slobody, spravodlivosť a domáce záležitosti Európskeho parlamentu.

Úradovať začne od 1. septembra a jeho mandát by mal skončiť 30. júna 2014. Jeho úlohou bude zvýšiť efektivitu a viditeľnosť európskej politiky v oblasti ľudských práv.

Zriadenie úradu osobitného zástupcu pre ľudské práva nadväzuje na strategický rámec a akčný plán EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie, ktorý bol prijatý 25. júna.

„Som nadšená, že môžem vymenovať Stavrosa Lambrinidisa za prvého európskeho osobitného zástupcu pre ľudské práva. Ľudské práva sú jednou z našich top priorít a strieborná niť, ktorá pretkáva všetko čo robíme vo vonkajších vzťahoch. Pán Lambrinidis bude s jeho talentom a skúsenosťami pre nás veľkým prínosom,“ vyhlásila Ashtonová.

Vymenovanie Lambrinidisa privítala aj predsedkyňa podvýboru pre ľudské práva EP Barbara Lochbihlerová. Považuje ho tiež za úspech europoslancov, ktorí sa dožadovali tohto úradu už niekoľko rokov.

„Nebude jednoduché naplniť všetky očakávania. Cieľ je ale jasný: osobitný zástupca musí byť spoľahlivým hlasom ľudí, ktorí trpia porušovaním ľudských práv. Mal by dohliadať na bilaterálne a multilaterálne vzťahy Únie a monitorovať implementáciu ľudských práv v krajinách zahraničných partnerov,“ povedala Lochbihlerová.

Európsky parlament vyzýval v júni Radu na vymenovanie veľvyslanca pre ľudské práva. Malo ísť o osobu s dobrou medzinárodnou reputáciou a skúsenosťami.

Parlament vyzval tiež na adekvátne financovanie a obsadenie úradu, aby bol schopný pravidelne podávať správy o situácii v oblasti ľudských práv vo svete.