EurActiv.sk získal čestné uznanie za mediálny prínos v oblasti CSR

euractiv

Hlavnú cenu získala v kategórii pre veľké podniky za rok 2008 spoločnosť TESCO STORES SR, a. s. a Hlavnú cenu v kategórii pre stredné a malé firmy získala spoločnosť Bayer, s.r.o.

Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia vyjadruje Nadácia Pontis verejné uznanie firmám, ktoré na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Do deviateho ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2008 sa prihlásilo spolu 82 nominácií.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2008:

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu – TESCO STORES SR, a.s.

Hodnotiaca komisia sa rozhodla v kategórii Hlavných cien udeliť aj dve čestné uznania za trvalý a systematický rozvoj zodpovedného podnikania, ktoré získali SLOVNAFT, a.s. a Orange Slovensko, a.s.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu – Bayer, s.r.o.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

  • Zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia dostalo  TESCO STORES SR, a.s. za prvý ekologický obchod Tesco Rajec.
  • Etickú cenu za transparentnosť a  odstraňovanie korupcie získala spoločnosť SLOVNAFT a.s., za projekt implementácie etického kódexu.
  • Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom získala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. za projekt Rovnosť príležitostí, zameraný na zamestnávanie znevýhodnených skupín občanov.  
  • Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala Všeobecná úverová banka, a.s., ktorú za projekt Nebojte sa eura! – eurokampaň pre rómske ženy, nominovala do súťaže nezisková organizácia PRO DONUM.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

  • Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu získala spoločnosť AVON Cosmetics, spol. s r.o. za podporu projektov zameraných na boj proti rakovine prsníka.
  • Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou získala spoločnosť  Microsoft Slovakia, s.r.o., ktorého za projekt  Notebooky pre každého žiaka.
  • Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít získala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

ŠPECIÁLNE OCENENIE

Čestné uznanie za mediálny prínos udelila Nadácia Pontis špecializovanému informačnému portálu o európskom dianí na Slovensku a dianí v Európskej únii EurActiv.sk. Portál EurActiv.sk je jedným z mála médií na Slovensku, ktoré sa pravidelne a do hĺbky venujú problematike zodpovedného podnikania a poskytujú naň  pohľad z rôznych uhlov vo svojej sekcii Spoločenská zodpovednosť.

Od programového riaditeľa Nadácie Pontis, Pavla Hricu, si cenu prebrala editorka a koordinátorka sekcie Spoločenská zodpovednosť portálu EurActiv.sk, Zuzana Tučeková.