Európske agentúry stále nevysvetlili finančné nejasnosti

Európski poslanci vo štvrtok (10.5.) odobrili väčšinu vynaložených prostriedkov inštitúcií a agentúr EÚ v roku 2010. V prípade Rady EÚ a troch agentúr – pre životné prostredie, bezpečnosť potravín a pre lieky – ale udelenie takzvaného absolutória odložili.

Výbor EP pre kontrolu rozpočtu už v marci požiadal Európska environmentálnu agentúru (EEA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Agentúra pre lieky (EMA), aby vysvetlili pochybnosti o konflikte záujmov či obvinenia pochybného nakladania s prostriedkami z európskeho rozpočtu, na ktoré poukázal.

Europoslankyňa Monica Macovei, ktorá je zodpovedná za prípravu správ o činnosti agentúr, navrhla v týchto troch prípadoch odklad pre schválenie uzávierky za rok 2010. Poslanci v pléne rozhodli, že na vyriešenie nejasností majú agentúry čas do jesene.

EFSA alebo ILSI?

Diána Bánáti, ktorá pôsobila ako riaditeľka EFSA, oznámila v stredu svoju rezignáciu a odchod do organizácie ILSI, ktorá pôsobí v oblasti potravín a agrochémie a je financovaná priemyselnými spoločnosťami. Podľa Macovei to ilustruje problémy s konfliktami záujmov a rozhodnutie zablokovať uzávierku pre EFSA to podľa nej len potvrdzuje.

Odklad absolutória pre EFSA súvisí s tým, že riaditeľka Bánáti vo svojom čestnom vyhlásení o záujmoch nespomenula, že pôsobila aj vo vedení inštitúu ILSI Europe. Odišla z nej až potom, čo túto situáciu kritizoval europoslanec José Bové. Teraz naopak opúšťa kreslo v EFSA v prospech ILSI.

tlačovej správe ILSI Europe k menovaniu novej výkonnej a vedeckej riaditeľky z 9. mája sa uvádza: „Ako niekdajšia členka predstavenstva ILSI Europe a Výboru pre vedecké poradenstvo, je veľmi dobre oboznámená s touto organizáciou.“

Bývalá riaditeľka EFSA uviedla: „Ako vedkyňa plne rešpektujem túto jedinečnú organizáciu, kde priemysel, akadémia a vládni vedci spolupracujú otvoreným a transparentným spôsobom, aby identifikovali zdravotné a vedecké otázky spoločného záujmu a zdieľali myšlienky o tom, ako ich riešiť. Keď sa rozhodnutia ovplyvňujúce verejné zdravie a bezpečnosť robia na pevných vedeckých základoch, prospech má z toho každý.“

Členovia panelu EFSA, ktorý sa zaoberá geneticky modifikovanými organizmami (GMO) a na ktorý Bánáti dohliadala, majú právomoci schváliť alebo zakázať GMO na území EÚ. Čelia ale obvineniam z udržiavania blízkych vzťahov s GMO priemyslom, hlavne spoločnosťami Monsanto a Syngenta.

Lieky a príroda

Taktiež niekoľkí členovia agentúry pre lieky boli obvinení z udržiavania úzkych kontaktov s farmaceutickým priemyslom. 

„S kanceláriou pani Macovei sme v priebehu posledných mesiacov spolupracovali a v rámci diskusií sme reagovali na všetky pripomienky. Napriek tomu všetkému sme sklamaní, že aj naďalej odporúča odloženie uzávierky za rok 2010,” uviedol Martin Harvey z  EMA.

V prípade riaditeľky EEA Jacqueline McGlade sa zase poslancom nepozdáva prepojenie na  environmentálnu organizáciu Earthwatch, ktorá získala prostriedky od EEA.

Macovei poukázala najmä na financovanie školenia zamestnancov agentúry v Karibiku a Stredomorí zo strany mimovládnej organizácie Earthwatch v sume asi 30 tisíc eur. V danej dobe bola pritom McGlade zároveň členkou poradného výboru organizácie a rezignovala z tohto postu až po upozornení zo strany Dvora audítorov. (viac v Euractiv, 29.03.2012)

Enviro-turistika?

Tieň padol aj na vynaložené výdavky EFSA a EEA. Každé stretnutie vedenia EFSA stálo v priemere 100.000 eur. Inak povedané, keď sa stretávalo jeho 15 členov, stálo to európskeho daňového poplatníka 6000 eur za osobu. To je „takmer trikrát viac, než druhé najdrahšie predstavenstvo decentralizovanej agentúry,” namietala europoslankyňa.

Najviac finančných nejasností je zrejme v prípade EEA. Ako služobné cesty členov agentúry boli napríklad vykázané cesty do turistických rezortov v Karibiku. Orgány EÚ tiež vyšetrujú dary a verejné obstarávania. Otáznych je tiež 300.000 eur vynaložených na dekoráciu fasády sídla EEA v Kodani, ktorá bola navyše podľa Macovei realizovaná bez tendra.

Agentúra tiež podpísala zmluvu o monitorovaní médií s finančným stropom 250.000 eur na 4 roky, čo v prepočte znamená okolo 60.000 eur ročne. „Je to priveľa a odporuje to princípom efektívneho využitia peňazí daňových poplatníkov,“ zdôraznila europoslankyňa.

EEA ale pre EurActiv uviedla, že ročne minula na monitoring médií iba 11.300 eur a stanovený strop nebol nikdy dosiahnutý. Pokiaľ ide o fasádu, agentúra nepopiera cenu jej dekorácie, ale obhajuje svoj postup podľa pravidiel.

Nová „živá fasáda” mala predstavovať „významný odkaz EEA počas medzinárodného roka biodiverzity,” tvrdí agentúra. Poukazuje na úspech akcie a to, že si „získali pozornosť architektov a mestských plánovačov po celej Európe a videlo ju na mieste a on-line videlo viac než pol milióna návštevníkov”.

Živá fasáda bola navyše podľa slov agentúry zvolená za „najlepšiu turistickú atrakciu Dánska za rok 2010“.