Firemná angažovanosť v spoločnosti a finančná kríza

Kríza prenikla na trhy na celom svete a firmy kvôli nepredvídateľnej situácii na trhu tvrdo rozhodujú o použití každého finančného obnosu. Dôsledky finančnej krízy na firemnú angažovanosť v spoločnosti zatiaľ nie sú až také citeľné, avšak časom sa budú prehlbovať. Na konferencii, ktorú zorganizovalo Fórum donorov, 16 firiem diskutovalo o svojich CSR aktivitách a ako na ne vplýva finančná kríza.

Podľa hodnotenia väčšiny z nich – budú pokračovať vo svojich projektoch, avšak v menšej miere, s tým, že budú klásť dôraz na efektívne rozhodovanie. Niektoré zmenia stratégiu a finančné prostriedky budú smerovať na podporu svojich interných zamestnancov. Podľa CSR aktívnych firiem 70 % ich zamestnancov podporuje ich aktivity.

Firmy sa však zhodli na tom, že v súčasnosti je ťažké dávať presné závery, pretože pracujú na  nových hodnoteniach rozpočtov. Treba vychádzať z toho, že podľa toho aký segment kríza najviac zasiahne, ovplyvní to aj projekty, ktoré podporujú.

Sú aj firmy, ktoré pri svojich CSR aktivitách na krízu neprihliadajú. „Rozpočet na naše CSR aktivity na rok 2009 sme plánovali nezávisle od finančnej či ekonomickej krízy. Vychádzali sme pritom z vlastných CSR cieľov a komunikačnej stratégie na rok 2009, nie z udalostí na finančných trhoch,“ tvrdí Eva Tršková, ktorá zastupuje Konto Orange.

Podľa údajov Fóra donorov na Slovensku v roku 2008 pribudli firmy, ktoré považujú za dôležité, aby sa angažovali pri podpore dobrých vecí a komunít. „Skúsenosti hovoria, že transparentnosť, prezentácia príkladov dobrej praxe a správne používanie pojmov sú hlavnými predpokladmi pre budovanie dôvery a všeobecného rešpektu širokej verejnosti voči takýmto aktivitám firiem“, hovorí Katarína Podracká z Fóra donorov.