Firemná filantropia má víťaza

Pozadie:

Via Bona Slovakia je ocenenie za filantropiu pre spoločensky zodpovedné firmy a podnikateľov. Vyhlasovateľom a organizátorom je Nadácia Pontis. Jeho poslaním je šíriť myšlienku firemnej filantropie ako súčasti spoločenskej zodpovednosti firiem a vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí podporujú verejnoprospešné aktivity. Cieľom oceňovaných verejnoprospešných aktivít sú najmä rozvoj komunity, vzdelávanie, ochrana ľudských práv, životného prostredia, zdravia, sociálna pomoc, ochrana kultúrnych pamiatok a tradícií.

Otázky:

Aktivity, ktorých cieľom nie je zisk, ale snaha pomôcť a zlepšiť stav spoločnosti, sú stále častejšie aj medzi firmami a podnikateľmi na Slovensku. Cenu Via Bona Slovakia 2007 získalo päť spoločností:

Hlavná cena pre veľké podnikyHolcim (Slovensko) a.s. Spoločnosť sa systematicky angažuje vo všetkých oblastiach trvalo udržateľného rozvoja – v ekonomickej, environmentálnej i sociálnej. Je prioritami sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, klimatické zmeny a energia, angažovanosť v občianskych komunitách, vzťahy so zainteresovanými skupinami a trvalo udržateľný rozvoj v stavebníctve.

Ďalšími nominovanými v tejto kategórii boli spoločnosti: IBM Slovensko, spol. s r.o.; Orange Slovensko, a.s.; Provident Financial, s.r.o.; SLOVNAFT, a.s.  

Hlavná cena pre malé a stredné podnikyBRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o. Ďalšími nominovanými v tejto kategórii boli spoločnosti: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.; Bayer, spol. s r.o; GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.; Zentiva, a.s.

Cena za dlhodobé partnerstvoIKEA Components s.r.o., ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióneVIENA INTERNATIONAL, s.r.o. za dlhoročnú a komplexnú podporu Spojenej školy Martin, vďaka ktorej získavajú mladí ľudia v regióne vysokú odbornú kvalifikáciu a udržateľné pracovné uplatnenie.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projektVšeobecná úverová banka, a.s. za debetnú platobnú kartu Dobrý anjel. Spoločnosť posiela finančné prostriedky vo výške 1% z uskutočnených platieb za klienta a v jeho mene transparentnému humanitárnemu systému občianskej finančnej pomoci Dobrý anjel.

Čestné uznanie za mediálny prínosStratégie za prípravu pravidelnej rubriky Corporate Social Responsibility – spoločensky zodpovedné podnikanie a za partnerstvo pri realizácii viacerých odborných vzdelávacích podujatí.

Organizáciou súťaže Via Bona Slovakia chce Nadácia Pontis vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie. O víťazoch rozhodla porota zložená zo zástupcov firiem, vlády, médií, mimovládok, akademikov a analytikov.

Pozície:

Marián Tkáč, Holcim Slovensko: „Skupina Holcim je celosvetovo známa svojím úsilím o trvalo udržateľný rozvoj. V minulom roku bol Holcim po tretíkrát za sebou vyhlásený v rámci Dow Jones Sustainability Index za lídra v odvetví výroby stavebných materiálov. O to viac ma teší, že Holcim potvrdil svoju pozíciu lídra aj na Slovensku a získal Hlavnú cenu pre veľké podniky Via Bona Slovakia ako prvá firma zo stavebného priemyslu.“

Orange Slovensko: Hlavnú cenu Via Bona Slovakia získala spoločnosť dvakrát po sebe v rokoch 2004 a 2005: „Riadenie veľkej a úspešnej spoločnosti neznamená iba vytváranie zisku. Znamená aj zodpovednosť. Zaujíma nás, aký dopad má naše správanie na našich zamestnancov, zákazníkov či ostatných partnerov. Zaujíma nás tiež vplyv našich podnikateľských aktivít na životné prostredie, komunity a celú spoločnosť, v ktorej žijeme a pre ktorú pracujeme.“

Branislav Cehlárik, Citibank: “Stúpajúca náročnosť na prácu komisie je odrazom kvalitných nominácií popisujúcich partnerstvá, projekty a stratégie zodpovedného podnikania. Po prvý krát sme poskytli priestor na osobnú prezentáciu piatim nominovaným v dvoch hlavných kategóriách. Zhodli sme sa, že to bol správny krok, hoci rozhodovanie nebolo jednoduché. Všetkým nominovaným v mene komisie gratulujem.“