Howitt: Neexistuje iba jeden prístup k spoločenskej zodpovednosti

Dobrovoľný alebo povinný reporting CSR? Táto debata je podľa britského poslanca Európskeho parlamentu Richarda Howitta (S&D), ktorý bol vymenovaný za hovorcu EP pre spoločenskú zodpovednosť (CSR), už mŕtva. V rozhovore pre EurActiv uviedol: „Ľudia, ktorí si myslia, že existuje iba jeden alebo druhý prístup, sa mýlia. To, na čo sa teraz pozeráme, je EÚ, ktorá prijíma ‘inteligentný mix’ regulačného a dobrovoľného prístupu.“

Europoslanec poukázal na Dánsko, kde je 1100 najväčších firiem povinných podávať správy o vplyve svojich aktivít na životné prostredie a ľudské práva. Ak tak neurobia, musia vysvetliť, prečo.

„Toto je presne príklad ‘inteligentného mixu’, ktorý len v prvom roku priniesol viac ako 97 percentné dodržiavanie“, dodal Howitt.

Iniciatíva OSN o podnikaní a ľudských právach hovorí o týchto záležitostiach úplne jasne. Európska únia má však v tomto ohľade ešte stále nedostatky. „Dúfam, že pri presadzovaní národných implementačných plánov členskými štátmi, nezanedbá EÚ následne ani samú seba,“ zdôraznil europoslanec.

Eurokomisári Michel Barnier, Lászlo Andor, a Antonio Tajani, zverejnili návrh v utorok 25. októbra. Zamerať by sa mal predovšetkým na implementáciu globálnych štandardov CSR európskymi podnikmi a vydláždiť cestu novým návrhom, ktoré sa budú týkať reportingu o správach v sociálnej, environmentálnej a ľudskoprávnej rovine.

„Dúfam, že dnes uvidíme predstavenie nového a priamejšieho prístupu k spoločenskej zodpovednosti, kde Komisia spoločnostiam jasne povie, že očakáva, aby oveľa viac z nich malo v jadre svojho biznisu jasný plán pre skutočnú integráciu CSR do svojej stratégie podnikania,“ dodal Howitt.

Nielen oslavné firemné ódy

Podľa Howitta si firmy postupne čoraz viac uvedomujú, že spoločenská zodpovednosť je kľúčovou súčasťou úspešného a konkurencieschopného podnikania, a nielen nablýskaná firemná správa. Posun dopredu si vyžadujú predovšetkým zákazníci a investori, ktorí chcú vedieť o všetkých výzvach, príležitostiach a hrozbách, ktorým firmy čelia.

Rada OSN pre ľudské práva, OECD, ale tiež niektoré nadácie sú presvedčené, že firmy i štáty potrebujú jasnejšie štandardy a návody, a to najmä v časoch finančnej a hospodárskej krízy.

Podpora udržateľnosti aj za hranicami EÚ

„EÚ dnes posilňuje v tomto zozname svoje vlastné meno,“ povedal Howitt. Zdôraznil, že EÚ môže prevziať iniciatívu a stať sa lídrom v oblasti CSR aj na medzinárodnom poli, napr. na úrovni G20. Cieľ pre udržateľnosť by sa mohlo podariť plne integrovať do finančných správ spoločností po celom svete do roku 2020.

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť ležia v samom srdci Stratégie Európa 2020. „V Parlamente budem pracovať na zabezpečení toho, aby sme pospájali dokopy všetky nástroje a zaistili, že Európa pri podpore agendy udržateľnosti pracuje v spolupráci s biznisom,“ uviedol Howitt.

„Keď ide o klimatickú zmenu, vlády firmám hovoria, že bez vás to nezvládneme. Jednoducho odmietame, aby argumentom dominovali predošlé chyby. Namiesto toho sa zameriame na to ako v budúcnosti spolupracovať a vyriešiť nové výzvy. Je to osviežujúca zmena, ktorá dúfam, že môže podporiť diskusiu o CSR ako celku,“ dodal.

Celý rozhovor môžete nájsť na tejto linke.