HP zastavuje africký únik mozgov

Pozadie:

Afrika trpí obrovským únikom mozgov. Predpokladá sa, že až 30% afrických profesionálov pracuje v zahraničí a ich domáce krajiny musia každoročne vynaložiť štyri miliardy dolárov, aby ich nahradili. Často utekajú do Európy, kde sa im však nie vždy podarí získať kvalifikovanú prácu na základe svojho vzdelania. Ich potenciál zostáva nevyužitý. Pomôcť zlepšiť situáciu chce HP v rámci svojich CSR aktivít.

Otázky:

Hewlett Packard odštartoval spolu s UNESCOm projekt na zastavenie afrického úniku mozgov. Vytipovali päť univerzít na čiernom kontinente, kde podporia aktívny vedecký výskum. Výsledkom by mala byť sieť počítačových technológií na univerzitách v Alžírsku, Ghane, Nigérii, Senegale a v Zimbabwe: 

  • Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), Algeria
  • College of Engineering, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana
  • University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
  • Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal
  • Chinhoyi University of Technology, Zimbabwe

Mali by sa tak posilniť väzby medzi výskumníkmi, ktorí zostali v domácich krajinách a tými, ktorí emigrovali. Africkí vedci by zároveň mali získať priame prepojenie na medzinarodnú vedeckú komunitu, výskumné siete a grantové možnosti.

Africký projekt zapojí fakulty vybraných univerzít do spoločných vedeckých výskumov s relevantnými inštitúciami po celom svete. Lepšia úroveň IT technológií by mala prilákať na univerzity väčší počet kvalifikovaných pracovníkov.

HP už zrealizoval podobný projekt v Európe v roku 2003 – “Riešenia na zmiernenie úniku mozgov z južnej a východnej Európy.”

UNESCO zabezpečí celkovú koordináciu a monitoring projektu, ako aj administratívu a reklamu čiastkových aktivít. Hewlett Packard zodpovedá najmä za technickú stránku – poskytne servery, technológie ale aj expertov a potrebné školenie. Okrem toho bude financovať aj spoločné stretnutia piatich univerzít a vedecké pobyty v zahraničí.