Informácie o firmách ako „zodpovedných občanoch“

Krátka správa

Nová sekcia „CSR – Spoločenská zodpovednosť firiem“ obsahuje informácie o koncepte CSR, jeho aplikácii na Slovensku a v iných krajinách Európskej únie, ako aj príklady úspešných projektov, ktorými sa spoločnosti angažujú v riešení širších spoločenských problémov, skvalitňovaní života zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobia.

Sekciu otvárame vďaka podpore spoločnosti Orange Slovensko. Firma nie je len lídrom slovenského telekomunikačného sektora, ale realizuje aj široké CSR a filantropické aktivity, či už priamo, alebo prostredníctvom neinvestičného fondu Konto Orange.  

„My v Orangei veríme, že spoločenská zodpovednosť je príležitosťou a správnou cestou a firma, ktorá sa na ňu vydá, sa postupne učí a vyvíja“, hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko. „Našim zákazníkom ponúkame prvotriedne služby a starostlivosť, našim zamestnancom sa snažíme vytvárať najlepšie podmienky pre ich osobný rozvoj, pre obchodných partnerov sa snažíme byť férovým spoluhráčom pri dosahovaní vzájomného úspechu. Popri tom nám však nie je ľahostajná ani kvalita života v miestnych komunitách, ktorým venujeme pozornosť prostredníctvom myšlienky filantropie a zodpovedného darcovstva. V neposlednom rade je našim záväzkom aj ochrana životného prostredia, ku ktorej zodpovedne pristupujeme implementáciou programov environmentálneho manažérstva. Naša spoločnosť je tak dobrým a zodpovedným „občanom“ našej krajiny, ktorý chce svojim dielom prispieť k tomu, aby bol život ľudí naokolo lepší.“