Inovatívne nápady pre regióny


Podporu pre inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity a pozitívne vplývajú na kvalitu života ľudí v jednotlivých regiónoch, poskytne už štvrtý rok Konto Orange. Tento rok je na to určená vyššia suma, šesť miliónov korún, čo znamená šancu podporiť viac projektov. Vzrástla tiež maximálna výška podpory pre jednej projekt – na 100 000 korún.

Novinkou je špeciálne ocenenie „Projekt roka“, ktoré bude udelené za inovatívnosť v nápade ako aj za celkovú kvalitu projektu pri naplnení kritérií programu. V každom kraji hodnotiaca komisia nominuje jeden projekt, z ktorých najlepší následne získa ocenenie „Projekt roka“ spolu s finančnou odmenou vo výške 50 000 korún.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, podpora je zameraná na rozvoj oddychových zón, výstavbu detských ihrísk, športovísk či kultúrnych zón, zlepšenie prístupu k informáciám v obciach a mestských častiach. Konto Orange chce prispieť aj na projekty revitalizácie turistických a náučných chodníkov, cyklotrás, pamätihodností, historického a kultúrneho dedičstva regiónu. Podporené budú aj projekty týkajúce sa rozvoja kultúrnych tradícií a zvyklostí regiónu ako aj komunitné projekty zamerané na vytvorenie prostredia pre stretávanie sa ľudí.

Do programu sa môžu zapojiť aktívni občania, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, samosprávy obcí, verejnoprospešné inštitúcie, kultúrne zariadenia a regionálne médiá. Štvrtý ročník grantového programu „Šanca pre váš región“ odštartoval vo všetkých ôsmych krajoch Slovenska 14. februára 2008, projekty možno podať 2. apríla 2008.