Komisia a CSR v rokoch 2006 až 2008

V rozmedzí rokov 2006 a 2008 Európska komisia finančne participovala na 14 projektoch, ktoré rôznym spôsobom podporili implementáciu princípov CSR do malých a stredných podnikov. Iniciatívy priamo ovplyvnili 3000 firiem v rámci celej EÚ. Okrem toho projekty inšpirovali mnohé organizácie k tomu, aby podporili drobné podniky v snahe o spoločensky zodpovedné podnikanie.

Komisia a CSR iniciatívy v číslach:

  • 14 projektov
  • 75 partnerských organizácií
  • 300 seminárov a podujatí
  • 3000 priamo zapojených malých a stredných podnikov
  • 11 analýz
  • 2 učebné osnovy na CSR vzdelávanie
  • 3 tréningové modely pre biznis-poradcov
  • 5 CSR manuálov v 12 jazykoch
  • 370 prípadových štúdií o CSR a malých a stredných podnikoch

Kľúčovou iniciatívou bola integrácia princípov spoločensky zodpovedného podnikania do vzdelávacieho systému v rámci relevantných kurzov. Išlo najmä o projekty GILDE (nemecká agentúra pre ekonomický rozvoj) a UEAPME (Európska asociácia remeselníkov a malých a stredných podnikov), ktoré vyvíjali a testovali vzdelávacie programy na rozvoj CSR.

Okrem teoretickej zložky sa niektoré projekty zaoberali aj praxou – radami firmám ako zlepšiť ich CSR aktivity. Výsledkom sú medzinárodné manuály o CSR v 12 jazykoch, aplikovateľné vo viacerých členských krajinách naraz.

 „Malé a stredné podniky sú srdcom Európy, ekonomickým aj sociálnym. CSR terminológia môže byť pre mnohé z nich novou, avšak koncept zodpovedného správania sa a aktivizovania sa v spoločnosti by nemal byť. No ešte je toho veľa, čo by sa mohlo alebo malo urobiť,“ vysvetlil príčiny aktivít Komisie, komisár Günter Verheugen, podpredseda EK, zodpovedný za podnikanie a priemysel Únie.