Krízový plán pre Grécko chystajú aj výrobcovia liekov

Zdroj: EurActiv.gr

Diskusie sa v uplynulých dňoch zintenzívnili, potvrdili zdroje z prostredia priemyslu pre agentúru Reuters. Výrobcovia vraj študujú skúsenosti z Argentíny, ktorá vyhlásila štátny bankrot v roku 2002. Niektoré firmy vtedy súhlasili, že budú počas určitého času dodávať lieky bez platieb.

Výkonní manažéri niekoľkých spoločností vyrábajúcich lieky, najmä tých, ktoré majú centrály v Európe, sú pod tlakom, aby v prípade, že Grécko opustí eurozónu, pomohli odvrátiť zdravotnú katastrofu v podobe stopnutia dovozu do Grécka v dôsledku masívnej devalvácie novej drachmy.

„Existuje morálna povinnosť pokračovať s dodávkami“, hovorí Simon Friend, z PricewaterhouseCoopers, ktorý má na starosti farmaceutický sektor.

„Grécko nie je veľký trh, takže väčšina farmaceutických spoločností to absorbuje… poškodenie reputácie by viac než prevýšilo ekonomické škody.“

Na krízových plánoch sa stále iba pracuje. Cieľom je mať pripravenú schému dodávok kľúčových liekov počas niekoľkých mesiacov, ktorá bude v prípade potreby aktivovateľná aj vo veľmi krátkom časovom horizonte, povedal informovaný zdroj agentúre Reuters.

Generálny riaditeľ Európskej federácie farmaceutického priemyslu Richard Bergström potvrdil, že jeho asociácia sa situáciou v Grécku zaoberá, odmietol však spresniť detaily.

„Sme v pohotovosti a  o situácii hovoríme“, povedal. „Sme v úzkom kontakte  Európskou komisiou a pracovnou skupinou pre Grécko, sledujeme vývoj.“

Grécko dováža takmer všetky farmaceutické produkty, najmä originálne lieky. Na lieky míňa per capita relatívne veľa.

Akákoľvek krátkodobá krízová schéma by sa pravdepodobne obmedzila len na niektoré kategórie kľúčových liekov. Určite ale nebude žiadnym zázračným riešením, keďže firmy musia zohľadniť okrem záujmov pacientov aj záujmy svojich akcionárov.

Niektoré segmenty v Grécku sa už s nedostatkom liekov potýkajú. Štátne nemocnice už podľa gréckej asociácie farmaceutických spoločností dlhujú výrobcom liekov 1,21 miliardy eur. Niektoré firmy už prijali opatrenia, aby zmiernili svoju zraniteľnosť na tomto nestabilnom trhu, napríklad požadujú okamžité platby za lieky, iné zase podmienky dodávok nemenili.

Výrobcovia zo skúsenosti vedia, že odstrihnúť kohútik nie je vždy možnosť. Najväčší výrobca inzulínu stopol na mesiac dodávky po tom, čo grécka vláda znížila ceny týchto výrobkov o viac ako jednu štvrtinu. Po tom, čo sa na výrobcu zniesla vlna kritiky sa so štátom dohodol sa dodávky obnovili.

Grécko síce predstavuje len 1 % zo svetového obchodu s liekmi, má však širší význam, keďže je členom Európskej únie. Zníženie ceny liekov v Grécku môže cez medzinárodné referencovanie cien viesť k zníženiu aj v ďalších krajinách (na Slovensku sa cena liekov referencuje na úroveň druhej najnižšej v EÚ). Je to ďalší problém, ktorý musí priemysle riešiť, ak by došlo k vystúpeniu Grécka z eurozóny a ceny by padli.

Znižovanie cien liekov v Grécku počas uplynulých dvoch rokov, prispelo k odlivu liekov z krajiny cez tzv. paralelný obchod, kedy distribútori predajú lieky do krajín, kde je ich cena vyššia, napríklad do Nemecka. Tento problém čiastočne riešilo zavedenie kvót.

Paralelný obchod umožňujú európske pravidlá o voľnom obchode, ktoré podľa veľkopredajcov pomáhajú  šetriť verejné prostriedky.

Výrobcovia liekov to však považujú za veľký problém a akýkoľvek krízový plán pre Grécko bude z ich strany pravdepodobne podmienený požiadavkou, že sa lieky určené pre Grécko aj naozaj dostanú ku gréckym pacientom.

Problémy s likviditou gréckych lekární spôsobujú, že už dnes je v krajine problém s niektorými liekmi na predpis, hovorí Apostolos Veizis, vedúci programu Medecins Sans Frontieres. Gréci majú navyše čoraz viac problémy platiť doplatky.

EurActiv.sk/Reuters