Lekárske odbory prichádzajú s antikorupčnou kampaňou

Zdroj: TASR

Iniciatíva pod názvom -Ďakujem, úplatky neberiem- má presvedčiť čo najväčší počet lekárov, aby svoj negatívny postoj voči korupcii deklarovali verejne. Každý, kto sa chce ku kampani LOZ pripojiť dostane odznak s nápisom „Ďakujem, úplatky neberiem“. Lekár by ho mal nosiť na viditeľnom mieste, napríklad na plášti.

Pacient si bude môcť na webstránke LOZ  v mennom zozname overiť, či sa jeho lekár k iniciatíve prihlásil alebo nie.

„Veríme, že naša iniciatíva padne na úrodnú pôdu a pomôže slovenskému zdravotníctvu, a tým v konečnom dôsledku najmä pacientom. Ako LOZ chceme svojim dielom prispieť k transparentnejšiemu prostrediu v zdravotníctve“, uvádza LOZ v tlačovej správe.  

S odznakovou iniciatívou „Úplatky neberiem“ začal v máji tohto roka neurochirug Milan Mrázik (jeho blog ) zo Žiliny. Spustil k nemu aj web somprotiuplatkom.sk. Ten v svojej reakcii tvrdí, že oslovil LOZ s ponukou na súčinnosť pri jeho kampani, no namiesto odpovede sami vyšli s takmer identickou iniciatívou.

„Žiaľ, dopadlo to tak, ako je na Slovensku zvykom – víťazí stavovský egoizmus a každý chce mať svoj vlastný piesoček. Považujem to za nevyužitú príležitosť ťahať za jeden koniec povrazu. Napriek tomuto nedorozumeniu prajem iniciatíve LOZ veľa úspechov. V prvom rade ide o vec, a preto verím, že je akcia lekárskych odoborov je motivovaná úprimným záujmom o zmenu k lepšiemu“, píše Mrázik.

LOZ ako odôvodnenie akcie uvádza, že si uvedomuje „svoj diel zodpovednosti“ a nechce „len žiadať dôstojnejšie pracovné podmienky pre lekárov, ale aj ponúkať, a to zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti“.

LOZ stálo za hromadnými výpoveďami lekárov, ktorí minulý rok žiadali zlepšenie pracovných podmienok a tiež zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Nátlaková akcia sa strela s výraznou negatívnou mediálnou odozvou. Najkritickejšiu situáciu ukončil podpis memoranda medzi LOZ a vládou Ivety Radičovej, s jeho reálnym napĺňaním však boli spojené problémy.

Lekárske odborové združenie upozorňuje, že boj s korupciou nie je hlavnou úlohou žiadnej odborovej organizácie, napriek tomu chce ponúknuť „štátnym orgánom pomocnú ruku“. „Veríme, že bude prijatá a spoločnými silami sa nám podarí zásadne zlepšiť situáciu v boji proti korupcii v slovenskom zdravotníctve“.

Vo februári adresovalo LOZ Ministerstvu zdravotníctva 10 odporúčaní, ktoré by mali smerovať k zníženiu korupcie v zdravotníctve. Medzi nimi boli napríklad verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony, slobodný výber lekára za poplatok, zverejňovanie zmlúv a faktúr medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, povinnosť poisťovní informovať pacienta o uhradených aj neuhradených výkonoch a zvedenie kontrolných rád v nemocniciach za účasti zamestnancov.

Health Policy Institute označil tieto návrhy za „šité horúcou ihlou“, čo má za následok, že  viaceré myšlienky nie sú dotiahnuté do konca alebo nestoja na pevných základoch.

Pozície

Spoluzakladateľ iniciatívy Fórum nezávislých názorov Branislav Sepeši na sociálnej sieti Facebook k akcii LOZ napísal: „Očakávam, že každý, kto nebude s počínaním LOZu v tejto otázke súhlasiť, bude automaticky v zmysle hesla "kto nejde s nami, ide proti nám", označený za skorumpovaného, resp. LOZ naňho poukáže ako na niekoho, komu vyhovuje korupcia v zdravotníctve a preto hľadá spôsoby, ako kampaň spochybniť. Lenže LOZ si neuvedomuje, že sa zase snaží lekárov nejakým spôsobom triediť a škatuľkovať. Úmysel je možno dobrý, ale LOZ to robí čisto subjektívne podľa vlastného kľúča, s ktorým nemusí každý súhlasiť. Taký sa však podľa pravidiel kampane sám diskvalifikuje.“