Ministerstvo zdravotníctva transparentnosť odložilo

Foto: TASR

Poradné orgány ministra, ktoré vydávajú odborné odporúčania o zaradení či nezaradení do lieku, dietetickej potraviny či zdravotníckej pomôcky do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia majú byť podľa zákona o rozsahu 363/2011 predmetom väčšej verejnej kontroly. Ministerstvo sa v legislatíve, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra minulého roku zaviazalo zverejňovať o.i.:

  • mená, priezviská a profesijné štruktúrované životopisy členov poradných orgánov s dosiahnutým odborným vzdelaním a pracovnými skúsenosťami,
  • odborné odporúčania poradných orgánov,
  • pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena poradného orgánu,
  • rozhodnutia ministra o vylúčení člena poradného orgánu a
  • rozhodnutia ministra o odvolaní člena poradného orgánu spolu s odôvodnením.

Doteraz ale podľa upozornenia bývalého poradcu ministra Počiatka a premiérky Radičovej, dnes analytika poisťovne Union Martina Filka, rezort žiadne informácie o členoch kategorizačných rád nezverejňuje.

Ministerstvo argumentuje, že aj tie zasadnutia kategorizačných rád a orgánov, ktoré prebehli od vstupu platnosti nového zákona do platnosti, sa týkali „výhradne kategorizačných konaní začatých v čase platnosti pôvodného zákona“. Preto už platné pravidlá aplikovať až na novozriadené kategorizačné rady a komisie.  

Pre denník SME takýto výklad spochybnili riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš aj spomínaný Martin Filko.

Šípoš, ktorý celkovo hodnotí legislatívu ako krok v pred najmä pokiaľ ide o rozsah informácií poskytovaným ministerstvom: „ Ľudia z (kategorizačnej, pozn. red.) komisie budú musieť deklarovať konflikty záujmov, ich hlasovanie bude zaznamenané, ich stanoviská budú verejné“. Zároveň ale v nedávnom rozhovore pre EurActiv.sk upozornil, že mu chýba možnosť verejného prístupu aj zvukovým záznamom z diskusií kategorizačných komisií.

„Toto sú ľudia, ktorí ročne rozhodujú o desiatkach miliónov eur. Je to strašne malá skupina ľudí, ktorých hlasovanie ovplyvní pacientov ale aj farmaceutické firmy. Môže ich pripraviť o milióny eur, alebo im milióny posunúť. Viem si predstaviť väčší tlak na týchto ľudí“, povedal Šípoš.

Transparentnosť nemá byť po prijatí novej legislatívy len na strane Ministerstva ale aj farmaceutických firiem. každoročne musia do konca januára predložiť rezortu správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok. Ministerstvo má takúto správu po doručení v zmysle zákona zverejniť na svojej stránke.