„Naša Bratislava“ oslovuje firmy

Pozadie:

Minulý rok sa uskutočnil prvý a úspešný projekt Naša Bratislava. Dobrovoľnícke podujatie zapája počas dvoch dní zamestnancov prihlásených firiem do rôznych verejnoprospešných prác v hlavnom meste.

Iniciátorom projektu je pracovná skupina ENGAGE združenia Business Leaders Forum, ktoré presadzuje princípy zodpovedného podnikania na Slovensku. Hlavným komunitným partnerom akcie je Nadácia Pontis, ktorá spolu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ostatnými neziskovými organizáciami a školami pripravuje konkrétne aktivity, v ktorých môžu dobrovoľníci z firiem pomáhať.

Otázky:

Aktivity v rámci projektu Naša Bratislava sú rôznorodé. Firemní dobrovoľníci budú tento rok upratovať vnútorné a vonkajšie priestory materských centier a sociálne zameraných organizácií, obnovovať Horský park, natierať v ňom lavičky, spolu so skautmi čistiť areál Devínskej kobyly, opravovať mlyn Klepáč a detské ihrisko na Železnej studienke, maľovať izby detského domova Brána do života a materského centra Prešporkovo.

V možnostiach ako pomôcť, sú aj iné ako manuálne aktivity. Zamestnanci sa môžu rozhodnúť darovať krv na transfúznej stanici na Kramároch a v Ružinove, alebo robiť školenia z oblasti informačných technológií a PR poradenstva. Pripravený je aj tréning pre študentov stredných škôl zameraný na prípravu na pracovný pohovor.

Organizátori tento rok očakávajú rekordnú účasť. Do projektu by sa malo zapojiť až 30 firiem. Prihlasovať sa na konkrétne aktivity môžu cez webovú stránku www.nasabratislava.sk od začiatku augusta 2008. Rezervovať si miesta pre svoj dobrovoľnícky tím sa dá do konca júla.

Do projektu Naša Bratislava sa zapájajú predovšetkým firmy, ktoré už majú rozvinutú politiku zodpovedného podnikania. Pre všetky je to zároveň účinná forma teambuildingu. Pomáha im skvalitňovať tímovú spoluprácu, zvyšuje motiváciu a lojalitu zamestnancov. Tí sa pri akcii lepšie spoznávajú a spoločnými silami prispievajú k dobrej veci. Počas minulého ročníka sa podarilo vytvoriť aj niekoľko trvalých partnerstiev s organizáciami z tretieho sektora.

Tento ročník sa uskutoční 12. a 13. septembra. Záujem od dobrovoľnícku pomoc už prejavilo viac ako 20 komunitných organizácií, ktoré navrhli rôzne verejnoprospešné aktivity.

Pozície:

Michal Kišša, programový koordinátor Nadácie Pontis: „Firmy zapojené do projektu Naša Bratislava opäť ukážu verejnosti, že chcú byť v Bratislave dobrými susedmi. Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 400 dobrovoľníkov. Tento rok sme organizovali i Naše Košice, tam ich prišlo pomáhať presne 564. Záujem zo strany firiem svedčí o tom, že v Bratislave zlomíme rekord.“