Nedostatočne zelené investície

Krátka správa

Zmyslom vytvárania fondov zameraných na spoločensky zodpovedné investície (SRI – socially responsible investment), ako sú etické, či environmentálne fondy, je zvýšiť finančnú podporu projektov a firiem, ktoré prispievajú k riešeniu globálnych, celospoločenských problémov. Nezávislý finančný poradca hodnotil desať najväčších investícií všetkých SRI etických a environmentálnych fondov otvorených pre súkromných investorov v Británii.

Podľa správy „Sprievodca investovaním do klimatických zmien“ vydanej finančnou poradenskou firmou Holden & Partners len málo z týchto fondov skutočne investuje prevažne do spoločností, ktoré sa snažia riešiť veľké environmentálne problémy, ako sú klimatické zmeny. Väčšina veľkých investícií smeruje do „mainstreamových“ firiem ako Vodafone, Royal Bank of Scotland, BP, Shell či Total.

Na vrchole rebríčka sa nachádza fond Henderson Industries of the Future (64,45 milióna libier), ktorý investuje do firiem ponúkajúcich environmentálne riešenia 51,1% z celkového objemu svojich operácií. Na druhej strane, fond L&G Ethical len 0,75% z celkového objemu 126,7 milióna libier.

Pokiaľ ide o fondy zamerané špecificky na environmentálne investície, situácia je prirodzene o niečo lepšia – vyhľadávajú spoločnosti, ktoré vytvárajú nizkouhlíkovú ekonomiku. Napriek tomu však správa dodáva: „Rovnako ako pri SRI fondoch, aj tu existujú investície, ktoré nesmerujú práve do predvoja environmentálnej ekonomiky, ako Porsche či Nestlé.“

Podľa konzultačnej spoločnosti Holden & Partners však existuje dôvod na optimizmus: „K dispozícii sú aj dobré environmentálne fondy. Environmentálna ekonomika rýchlo rastie a je príležitosťou pre investície.“