Neziskovky poznajú ľahkú cestu k uhlíkovej neutrálnosti olympiády

Zdroj: arcelormittalorbit.com

ArcelorMittal už štvrtý rok po sebe kraľuje rebríčku spoločností, ktoré majú podľa britskej organizácie Sandbag vďaka štedrému systému obchodovania s emisnými povolenkami (EÚ ETS) ich najväčší prebytok. V období rokov 2008-2012 si ich mala nazbierať až 123,4 milióna.

Firma so sídlom v Luxemburgu a výrobných podnikoch po celej EÚ, je jedným z oficiálnych partnerov prebiehajúcej olympiády v Londýne.

Sandbag a partneri z Low Carbon Communities Network (LCCN) vyzvali, aby sa ofsetovým spôsobom vzdala 3 % bezplatne pridelených povoleniek z ETS, ktoré nevyužila. To by podľa nich stačilo na dosiahnutie cieľa bezemisného podujatia. Vychádzali pritom zo štúdie, ktorú si organizátori nechali vypracovať. Objem emisií súvisiacich z organizáciou olympiády v Londýne odhadli na 3,4 milióna ton ekvivalentných CO2.

Organizátori sa od počiatku podania prihlášky usilovali o „najzelenšiu olympiádu“ v modernej histórii. Prijaté environmentálne opatrenia vo štvrtok (26.7.) pochválil aj šéf Programu OSN na ochranu životného prostredia Achim Steiner.

„Vyčistenie starých priemyselných oblastí, obnova toku a ekosystémov v rieke Lea, ozelenenie dodávateľského reťazca, nízka energia spojená s dizajnom a výstavnou štadiónu, vrátane využitia starých plynovodov pre zariadenia olympijského okruhu, a použitia dočasných štruktúr na zníženie emisie sú kroky, ktoré môžu pomôcť inšpirovať organizátorov hier v Riu 2016 a ďalších,“ uviedol Steiner.

Po prvýkrát počas olympiády sa usporiadateľské mesto zaviazalo merať svoju uhlíkovú stopu počas celého trvania projektu.

Oceľová veža

Podľa svetového fondu na ochranu prírody či eko-skupiny BioRegional však organizátori hier nevyužili všetky možnosti, ktoré sa im ponúkali.

Viacerí odborníci kritizovali výstavbu 115 metrov vysokej vyhliadkovej veže v centre olympijského parku, ktorú z veľkej časti financoval jeden z najbohatších mužov v Británii Lakshmi Mittal, predseda a výkonný riaditeľ ArcelorMittalu.

Vežu s názvom ArcelorMittal Orbit postavili z recyklovanej ocele a na svojom mieste zostane aj po skončení hier. Celkové náklady projektu boli 22,7 milióna libier (€29 mil.), z čoho 19,6 milióna libier poskytla firma a 3,1 milióna Londýnska rozvojová agentúra.

Komisia pre trvalo udržateľnú olympiádu v Londýne vo svojej zhrňujúcej správe za rok 2011 uviedla, že sa „len ťažko hľadá vysvetlenie pre výstavbu masívnej oceľovej konštrukcie, ktorá má len malý úžitok“.

Chris Church, predseda LCCN, v tejto súvislosti prehlásil: „ArcelorMittal Orbit je jedným z uhlíkovo najnáročnejších projektov v olympijskom parku. Firma by preto mala prijať pozitívne kroky a vylepšiť uhlíkovú stopu hier.“

„Uhlíkovo neutrálne LOH 2012 by sa stali oveľa lepším dedičstvom ako je vyhliadková veža,“ doplnil Rob Elsworth zo Sandbagu.

Spoločnosť by pritom podľa neho nemusela vynaložiť žiadne nadmerné úsilie. „Stačilo by, aby sa vzdala len 3 % svojich nadbytočných povoleniek. Takéto gesto by navyše pomohlo znížiť počet povoleniek v systéme obchodovania, čo by mu v súčasnej chvíli prospelo,“ vysvetlil.

Odklad aukcií

Elsworth poukázal na problém nadbytku voľných povoleniek a ich nízku cenu. Tie sa v súčasnosti snaží Európska komisia riešiť zmenou časového harmonogramu aukcií časti emisných kvót.

„Počas uplynulých niekoľkých rokov sa v rámci EU ETS nazbieral nadbytok kvót, ktorý naďalej rastie. Nie je rozumné vedome naďalej zásobovať trh, ktorý už je presýtený,“ uviedla 25. júla komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaard. Ide o krátkodobé opatrenie, ktoré má dočasne zlepšiť fungovanie trhu, avšak na jeseň EK vypracuje aj možnosti dlhodobých štrukturálnych opatrení.

Viaceré firmy odmietajú politické zásahy do prirodzeného fungovania trhu a pravidiel nastavených smernicou o ETS. EK sa však odvoláva na to, že samotný harmonogram nie je rozhodnutý v smernici, ale v Nariadení o obchodovaní formou aukcie.

Poukazuje aj na to, že na základe rozhodnutia z roku 2011 sa už došlo k doplneniu harmonogramu, v dôsledku čoho sa niektoré množstvá kvót na aukciu presunuli z rokov 2013 a 2014 na rok 2012 s cieľom zabezpečiť hladký prechod z druhej do tretej fázy. Na základe makroekonomického vývoja v uplynulých rokoch by sa naopak malo zvážiť odloženie určitých množstiev z obdobia 2013 – 2015 až na koniec tretej fázy.